Katoliker på tillbakagång i Mexiko sedan 2010

Den påvlige nuntien i Mexiko, Franco Coppola, har uttalat stor oro över att antalet katoliker i landet minskat. Enligt den senaste folkräkningen (2020) var 77,7 procent av landets 126 miljoner invånare katoliker. Det är fem procentenheter lägre än 2010 då andelen var 82,7 procent. ”Vi kan klart fastslå i vilken utsträckning trosundervisningen under det gångna decenniet försummats när det gäller antalet döpta”, sade ärkebiskopen i sitt inledningsanförande vid den mexikanska biskopskonferensens plenarförsamling, enligt siten Vidanuevadigital.com.

Gud har anförtrott kyrkan i Mexiko ”som ett trosstarkt katolskt folk åt Vår Fru av Guadalupe” och kommer att ställa den till ansvar. ”Vi har inte förlorat ett av hundra får, utan en fjärdedel av hjorden.” Han uppmanade de församlade biskoparna att erkänna att hävdvunna metoder i trosundervisningen inte räckte till. Katekes-, familj- och ungdomssjälavården är uppenbarligen inte vuxna de utmaningar det moderna samhället ställer, sade Coppola. Såväl pastoral som liturgisk praxis är allmänt på tillbakagång.

Jämsides med förändringarna beträffande religiositet fastställde det nationella institutet för statistik, geografi och informationsteknik (INEGI) också en skattning av åldersgenomsnittet. Enligt denna är hälften av alla mexikaner under 30 år, medan hälften för tio år sedan var under 25. Mexiko är visserligen ett ungt land, men det är inte så att hälften av gudstjänstdeltagarna består av unga människor under 30. ”Tillbakagången för katolikerna under 30” har helt och hållet gynnat ateisterna”, vilket Vatikandiplomaten beklagade.

Visserligen uppvisar särskilt de nya andliga rörelserna en stor andel unga som förmedlar och vidareför den katolska tron. ”Men det behöver göras mycket, mycket mera från kyrkans officiella sida”, underströk nuntien, som uppmanade de närvarande att inte gripas av modlöshet inför utslaget av folkräkningen. Med encyklikan Fratelli tutti, den helige Josefs år och familjens år har påven lagt tre verktyg i världskyrkans händer, som ”verksamt kan sättas in” på det lokala planet i Mexiko.

Vid folkräkningen betecknade sig 97,9 miljoner mexikanska män och kvinnor som katoliker. Medan antalet därmed sjunkit, har sedan 2010 gruppen protestanter och evangelikaler vuxit med 3,7 procentenheter till 11,2 procent av hela befolkningen, eller 15 miljoner. 10,2 miljoner mexikaner betecknade sig som religionslösa, varav 3,1 miljoner agnostiker, medan 250 000 personer uppgav sig ha judisk, muslimsk eller spiritistisk världsåskådning.

Kathpress 2021-04-16