Katolsk bussreklam om julen förbjuds i Washington DC

En amerikansk federal domstol har nekat att ta upp ett klagomål från det katolska ärkestiftet i USA:s huvudstad Washington DC, vilket skulle ha gjort det möjligt för ärkestiftet att genomföra en planerad bussreklamkampanj som uppmanar människor att upptäcka den sanna meningen med julen.

”Vi är besvikna på att domstolen avslog vår snabba begäran om en intervention för att vi skulle kunna få genomföra vår adventskampanj ’Hitta den perfekta julklappen’ på stadens bussar”, sade Ed McFadden, kommunikationsansvarig för Washington DC:s katolska ärkestift. ”Även om detta utslag som bekräftar att vi inte får köpa reklamutrymme på stadens bussar är en besvikelse, kommer vi att under kommande dagar finna andra sätt för att försvara vår rätt att dela vårt viktiga budskap om julen i det offentliga rummet.”

Domstolens utslag kom efter att Washington DC:s lokala trafikmyndighet, WMATA, hade vägrat att låta det katolska ärkestiftet köpa utrymme på de lokala bussarna med hänsyn till en policy från 2015 som förbjuder reklambudskap som är direkt för eller emot religion.

Ärkestiftets reklamskyltar visar en bild Betlehemsstjärnan och texten ”Hitta den perfekta julklappen” göra reklam för webbplatsen www.findtheperfectgift.org och hashtagen #PerfectGift. En version av samma reklamskylt som också inkluderar ett Bibelcitat sitter redan uppe på flera busshållplatser vars reklamutrymme inte kontrolleras av WMATA utan av Washington DC:s transportdepartement. Reklam med detta budskap har emellertid visats också på bussarna under nära ett decennium och på så sätt nått till delar av staden där busshållplatser ofta saknas.

Distriktsdomaren Amy Berman Jackson fastslog i beslutet att hon nekade att ta upp klagomålet eftersom hon inte trodde att fallet skulle kunna vinnas med hänvisning till religionsfriheten och yttrandefriheten. ”Reklamen försöker inte beröra ett allmänt, och för reklamen tillåtet, ämne från ett religiöst perspektiv – det enda syftet med att uppmärksamma webbplatsen www.findtheperfectgift.org är att främja religion. För webbplatsen förkunnar ju tydligt: ’JESUS är den perfekta julklappen – hitta den perfekta gåvan av Guds kärlek under denna jul’”, skrev hon.

Catholic News Agency, 2017-12-11