Katolsk läkare riskerar förlora sin legitimation – vägrade utföra könsselektiv abort

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En katolsk läkare kämpar för att behålla sin legitimation efter man rest klagomål mot honom. Dr Mark Hobart riskerar att bli struken ur Australiens läkarregister för att ha vägrat genomföra en abort på ett friskt flickfoster för att föräldrarna, ett indiskt par, ville ha en pojke. Kvinnan var i nittonde veckan av sin graviditet. Läkaren vägrade tillmötesgå deras krav, dels för att graviditeten var i ett framskridet stadium, dels för att det inte förelåg några medicinska skäl. Han vägrade också hänvisa paret till en annan läkare, som kunde utföra operationen. Paret fann en annan läkare och aborten genomfördes några dagar senare.

En utredning sattes igång för att ta ställning till dr Hobarts handling sedan han offentligt diskuterat fallet, varpå Victorias medicinalstyrelse riktade klagomål mot honom. Lagen, 2008 års Victoria Abortion Reform Act, tillåter abortvägran på samvetsmässig grund endast om läkaren i fråga hänvisar patienten till en annan läkare.

Den i Melbourne verksamme läkaren är nu under utredning av såväl Medical Board of Australia som Australian Health Practitioner Regulation Agency och riskerar förlora sin legitimation och därmed rätten att utöva sitt yrke i hela landet.

”Jag vägrade hänvisa patienten till en annan läkare eftersom det saknades medicinska skäl och det var i strid med mitt samvete”, säger den 55-årige läkaren, som har 27 års verksamhet som läkare bakom sig.

UCA News 2013-10-11,

Hela artikeln av Simon Caldwell för Catholic Herald här

Se även artikeln Rätten till abort het i Chiles val i Svenska Dagbladet 2013-10-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En katolsk läkare kämpar för att behålla sin legitimation efter man rest klagomål mot honom. Dr Mark Hobart riskerar att bli struken ur Australiens läkarregister för att ha vägrat genomföra en abort på ett friskt flickfoster för att föräldrarna, ett indiskt par, ville ha en pojke. Kvinnan var i nittonde veckan av sin graviditet. Läkaren vägrade tillmötesgå deras krav, dels för att graviditeten var i ett framskridet stadium, dels för att det inte förelåg några medicinska skäl. Han vägrade också hänvisa paret till en annan läkare, som kunde utföra operationen. Paret fann en annan läkare och aborten genomfördes några dagar senare.

En utredning sattes igång för att ta ställning till dr Hobarts handling sedan han offentligt diskuterat fallet, varpå Victorias medicinalstyrelse riktade klagomål mot honom. Lagen, 2008 års Victoria Abortion Reform Act, tillåter abortvägran på samvetsmässig grund endast om läkaren i fråga hänvisar patienten till en annan läkare.

Den i Melbourne verksamme läkaren är nu under utredning av såväl Medical Board of Australia som Australian Health Practitioner Regulation Agency och riskerar förlora sin legitimation och därmed rätten att utöva sitt yrke i hela landet.

”Jag vägrade hänvisa patienten till en annan läkare eftersom det saknades medicinska skäl och det var i strid med mitt samvete”, säger den 55-årige läkaren, som har 27 års verksamhet som läkare bakom sig.

UCA News 2013-10-11,

Hela artikeln av Simon Caldwell för Catholic Herald här

Se även artikeln Rätten till abort het i Chiles val i Svenska Dagbladet 2013-10-14