Katolsk ordenskongregation för kvinnor med Downs syndrom

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den engelskspråkiga katolska webbportalen uCatholic, som bland annat förmedlar nyheter från hela den katolska världen, publicerade i början av veckan ett reportage om den franska, katolska ordenskongregation ”de Små systrarna Lammets lärjungar” för kvinnor med Downs syndrom och de kvinnor som vägleder dem. Som reportaget framhåller är den lilla ordensgemenskapen en tyst och fredlig men ändå mycket stark kontrast mot ett samhälle som i allt större utsträckning tar avstånd från personer som dessa systrar.

 

Gemenskapen följer den heliga Thérèse av Lisieux ”Lilla väg” för ett helgat liv i den vanliga vardagen, och lever enkelt i en daglig rytm med bön, arbete, offer och tillbedjan. Under vägledning av systrar som inte har Downs syndrom lär sig systrarna med funktionsnedsättning att arbeta och be i den benediktinska traditionen och följer så Guds kallelse trots de eventuella begränsningar som funktionshindret kan ge. 

 

Ursprunget till ordensgemenskapen kommer från ett möte mellan två unga kvinnor – moder priorinna Line och Veronique, en ung kvinna med Downs syndrom – under tidigt 1980-tal. Moder priorinna Line uppfattade hos Veronique en sann kallelse till ordensliv men förstod att det skulle vara osannolikt att en av de vanliga ordnarna skulle kunna ha möjlighet att ta emot henne och nära hennes kallelse.

 

Kort därefter, 1985, grundades de Små systrarna i den franska byn Buxeuil i stiftet Tours i mellersta Frankrike efter uppmuntran bland annat av vetenskapsmannen vars forskning upptäckte kromosomavvikelsen trisomi 21, som är en form av Downs syndrom, professor Jerome Lejeune (som för övrigt är i en process av saligförklaring). 1990 fick gemenskapen kyrkorättslig status och 1999 blev den erkänd som ett religiöst institut för kontemplativt liv av ärkebiskopen i Tours. 

 

I en intervju framhåller moder priorinna Line att gemenskapens mål att erbjuda unga kvinnor med Downs syndrom möjligheten att leva en ordenskallelse bara är möjlig genom stödet av andra systrar utan Downs syndrom vilka har svarat på en särskild kallelse att älska och viga sina liv för att tillsammans med de funktionshindrade systrarna forma en enda gemenskap. ”Detta är varför vi inte är två skilda kommuniteter som samlas under ett tak, en med systrar som har Downs och en med systrar som inte har Downs. Vi lever alla i samma kommunitet och som en enda familj där, i samma anpassade rytm. Vi delar utrymmen och har exakt samma arbetsuppgifter inom gemenskapen så att manuellt arbete anpassas till var och en utifrån hennes förmåga.”

 

uCatholic, 2018-08-06

Originaltexten finns här

 

I länken finns också ett YouTube-klipp av ett franskt nyhetsinslag om systrarna. Mer information om kommuniteten finns på dess hemsida (enbart på franska) finns via länken här 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den engelskspråkiga katolska webbportalen uCatholic, som bland annat förmedlar nyheter från hela den katolska världen, publicerade i början av veckan ett reportage om den franska, katolska ordenskongregation ”de Små systrarna Lammets lärjungar” för kvinnor med Downs syndrom och de kvinnor som vägleder dem. Som reportaget framhåller är den lilla ordensgemenskapen en tyst och fredlig men ändå mycket stark kontrast mot ett samhälle som i allt större utsträckning tar avstånd från personer som dessa systrar.

 

Gemenskapen följer den heliga Thérèse av Lisieux ”Lilla väg” för ett helgat liv i den vanliga vardagen, och lever enkelt i en daglig rytm med bön, arbete, offer och tillbedjan. Under vägledning av systrar som inte har Downs syndrom lär sig systrarna med funktionsnedsättning att arbeta och be i den benediktinska traditionen och följer så Guds kallelse trots de eventuella begränsningar som funktionshindret kan ge. 

 

Ursprunget till ordensgemenskapen kommer från ett möte mellan två unga kvinnor – moder priorinna Line och Veronique, en ung kvinna med Downs syndrom – under tidigt 1980-tal. Moder priorinna Line uppfattade hos Veronique en sann kallelse till ordensliv men förstod att det skulle vara osannolikt att en av de vanliga ordnarna skulle kunna ha möjlighet att ta emot henne och nära hennes kallelse.

 

Kort därefter, 1985, grundades de Små systrarna i den franska byn Buxeuil i stiftet Tours i mellersta Frankrike efter uppmuntran bland annat av vetenskapsmannen vars forskning upptäckte kromosomavvikelsen trisomi 21, som är en form av Downs syndrom, professor Jerome Lejeune (som för övrigt är i en process av saligförklaring). 1990 fick gemenskapen kyrkorättslig status och 1999 blev den erkänd som ett religiöst institut för kontemplativt liv av ärkebiskopen i Tours. 

 

I en intervju framhåller moder priorinna Line att gemenskapens mål att erbjuda unga kvinnor med Downs syndrom möjligheten att leva en ordenskallelse bara är möjlig genom stödet av andra systrar utan Downs syndrom vilka har svarat på en särskild kallelse att älska och viga sina liv för att tillsammans med de funktionshindrade systrarna forma en enda gemenskap. ”Detta är varför vi inte är två skilda kommuniteter som samlas under ett tak, en med systrar som har Downs och en med systrar som inte har Downs. Vi lever alla i samma kommunitet och som en enda familj där, i samma anpassade rytm. Vi delar utrymmen och har exakt samma arbetsuppgifter inom gemenskapen så att manuellt arbete anpassas till var och en utifrån hennes förmåga.”

 

uCatholic, 2018-08-06

Originaltexten finns här

 

I länken finns också ett YouTube-klipp av ett franskt nyhetsinslag om systrarna. Mer information om kommuniteten finns på dess hemsida (enbart på franska) finns via länken här