Katolsk tro och praktik: en undersökning av katoliker i USA

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vad tror praktiserande katoliker på? En ny amerikansk undersökning ger möjliga svar genom att bryta ner likheter och skillnader mellan praktiserande katoliker och icke-praktiserande respektive det amerikanska folket som helhet.

”Det torde inte komma som en överraskning för någon att katoliker som regelbundet deltar i mässan till största del stödjer katolska kyrkans syn och positioner”, sade Carl Anderson vid Columbus riddare, en USA-grundad katolsk hjälporganisation som har låtit genomföra undersökningen, när resultaten offentliggjordes härom veckan. ”Men för att korrekt visa vad katoliker verkligen tror understryker denna undersökning vikten av att titta på nivån av religiös praktik när vi diskuterar ’katolska åsikter’ i olika frågor.”

Påven Franciskus är populär bland amerikaner inför sitt kommande besök i landet i september. Ungefär 60 procent av alla amerikaner har en positiv uppfattning om påven, något som gäller 70 procent av katolikerna och 83 procent av de praktiserande katolikerna, visar undersökningen.

För 90 procent eller mer av praktiserande katoliker är det viktigt med daglig bön, att följa kyrkans lära, att ta emot sakramenten och att regelbundet gå i mässan. Som en jämförelse säger bara 42 procent av de icke-praktiserande katolikerna att det är viktigt med regelbundet mässdeltagande, medan 61 procent anser att mottagande av sakramenten är det. Ungefär 79 procent av de icke-praktiserande katolikerna anser det viktigt med daglig bön medan 70 procent säger detsamma om att följa kyrkans lära.

Över 90 procent av alla katoliker, oavsett om de är praktiserande eller inte, anser det viktigt att utöva välgörenhet. Religiös praktik tycks däremot vara mer utslagsgivande för synen på andra aspekter av tro och moral. Ungefär 65 procent av de praktiserande katolikerna anser att eukaristin (nattvarden) är ”den sanna närvaron av Jesus Kristus”, medan en motsvarande andel av de icke-praktiserande katolikerna ser den som ”en symbol”.

72 procent av de praktiserande katolikerna anser det viktigt att gå i bikt åtminstone en gång per år, jämfört med cirka 40 procent av de icke-praktiserande. Ungefär 83 procent av de praktiserande katolikerna tycker det är viktigt att tillhöra en församling jämfört med bara 48 procent av de icke-praktiserande. Runt 81 procent av de praktiserande katolikerna instämmer i påståendet att abort är moraliskt fel, jämfört med 60 procent av alla amerikaner och 51 procent av de icke-praktiserande katolikerna. På frågan om det behövs väsentliga restriktioner för aborter instämmer 91 procent av de praktiserande katolikerna och 84 procent av alla amerikaner.

54 procent av de praktiserande katolikerna och 49 procent av alla amerikaner anser att civila samkönade äktenskap är moraliskt fel, medan bara 27 procent av de icke-praktiserande instämmer. Gällande religionsfrihet stöder 73 procent av de praktiserande katolikerna skydd för religionsfriheten även när den kommer i konflikt med lagen. Ungefär 67 procent av alla amerikaner och 60 procent av de icke-praktiserande katolikerna instämmer i det.

Enkäten bland 1027 amerikanska vuxna och 222 amerikanska katoliker genomfördes 4–17 augusti och har en felmarginal på 3,1 procentenheter för hela undersökningspopulationen och 6,6 procentenheter för de specifikt katolska resultaten. Undersökningen använder sig också av data från en enkät från april bland 3 002 amerikanska vuxna och 702 amerikanska katoliker.

Catholic News Agency 2015-08-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vad tror praktiserande katoliker på? En ny amerikansk undersökning ger möjliga svar genom att bryta ner likheter och skillnader mellan praktiserande katoliker och icke-praktiserande respektive det amerikanska folket som helhet.

”Det torde inte komma som en överraskning för någon att katoliker som regelbundet deltar i mässan till största del stödjer katolska kyrkans syn och positioner”, sade Carl Anderson vid Columbus riddare, en USA-grundad katolsk hjälporganisation som har låtit genomföra undersökningen, när resultaten offentliggjordes härom veckan. ”Men för att korrekt visa vad katoliker verkligen tror understryker denna undersökning vikten av att titta på nivån av religiös praktik när vi diskuterar ’katolska åsikter’ i olika frågor.”

Påven Franciskus är populär bland amerikaner inför sitt kommande besök i landet i september. Ungefär 60 procent av alla amerikaner har en positiv uppfattning om påven, något som gäller 70 procent av katolikerna och 83 procent av de praktiserande katolikerna, visar undersökningen.

För 90 procent eller mer av praktiserande katoliker är det viktigt med daglig bön, att följa kyrkans lära, att ta emot sakramenten och att regelbundet gå i mässan. Som en jämförelse säger bara 42 procent av de icke-praktiserande katolikerna att det är viktigt med regelbundet mässdeltagande, medan 61 procent anser att mottagande av sakramenten är det. Ungefär 79 procent av de icke-praktiserande katolikerna anser det viktigt med daglig bön medan 70 procent säger detsamma om att följa kyrkans lära.

Över 90 procent av alla katoliker, oavsett om de är praktiserande eller inte, anser det viktigt att utöva välgörenhet. Religiös praktik tycks däremot vara mer utslagsgivande för synen på andra aspekter av tro och moral. Ungefär 65 procent av de praktiserande katolikerna anser att eukaristin (nattvarden) är ”den sanna närvaron av Jesus Kristus”, medan en motsvarande andel av de icke-praktiserande katolikerna ser den som ”en symbol”.

72 procent av de praktiserande katolikerna anser det viktigt att gå i bikt åtminstone en gång per år, jämfört med cirka 40 procent av de icke-praktiserande. Ungefär 83 procent av de praktiserande katolikerna tycker det är viktigt att tillhöra en församling jämfört med bara 48 procent av de icke-praktiserande. Runt 81 procent av de praktiserande katolikerna instämmer i påståendet att abort är moraliskt fel, jämfört med 60 procent av alla amerikaner och 51 procent av de icke-praktiserande katolikerna. På frågan om det behövs väsentliga restriktioner för aborter instämmer 91 procent av de praktiserande katolikerna och 84 procent av alla amerikaner.

54 procent av de praktiserande katolikerna och 49 procent av alla amerikaner anser att civila samkönade äktenskap är moraliskt fel, medan bara 27 procent av de icke-praktiserande instämmer. Gällande religionsfrihet stöder 73 procent av de praktiserande katolikerna skydd för religionsfriheten även när den kommer i konflikt med lagen. Ungefär 67 procent av alla amerikaner och 60 procent av de icke-praktiserande katolikerna instämmer i det.

Enkäten bland 1027 amerikanska vuxna och 222 amerikanska katoliker genomfördes 4–17 augusti och har en felmarginal på 3,1 procentenheter för hela undersökningspopulationen och 6,6 procentenheter för de specifikt katolska resultaten. Undersökningen använder sig också av data från en enkät från april bland 3 002 amerikanska vuxna och 702 amerikanska katoliker.

Catholic News Agency 2015-08-30