Katolska kommunikatörer manar till större respekt i det offentliga samtalet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Denna vecka har katolska kommunikatörer från hela världen varit samlade i Rom för att diskutera behovet av en mer respektfylld dialog i det offentliga rummet, för att falska nyheter och polemik i högt tonläge ska kunna övervinnas med sanning, barmhärtighet och öppenhet. Konferensen arrangeras av Heliga korsets pontifikala universitet och den amerikanska katolska tv-stationen EWTN under temat ”Dialog, respekt och yttrandefrihet i det offentliga rummet”. Bland talare och paneldeltagare har bland annat märkts internationella medierepresentanter och experter som har berört ämnen som polarisering, falska nyheter, förtal och kommunikation av goda värden genom media.

En av talarna var den irländske ärkebiskopen Eamon Martin som betonade att ömsesidig respekt i tonläget nu är mer nödvändig än någonsin tidigare, givet utvecklingen av digitala media, och att detta gäller både inom och utanför kyrkan. Han menade att det sätt på vilket de så kallade kulturkrigen (debatten mellan helt olika värderingar och perspektiv i sociala och medicinsk-etiska frågor – övers. anm.) ibland förs, även inom kyrkan, kan riskera möjligheten för människor att ta del av evangeliet: ”Detta är en utmaning för oss inom kyrkan och det exemplifieras av bloggar mot bloggar, Twitter mot Twitter, där alla skriker och absolut ingen lyssnar.” Botemedlet mot detta skulle vara att i varje kommunikationssituation och meningsutbyte fokusera på det faktum att ”Gud älskar dig, personligt, och kallar dig till omvändelse i ditt eget personliga liv”.

Michael Warsaw som är chef för den katolska tv-stationen EWTN:s globala nätverk talade om journalisters ansvar i relation till falska nyheter. Med några olika exempel visade han på varför man idag kan karaktärisera vår värld som ”post-sanning” eller ”post-fakta”, och påpekade att studier visar att personer som regelbundet följer och tror på falska nyheter inte är någon liten minoritet. Därför måste, menade han, journalister vara det som påven Franciskus har betecknat som ”nyheternas beskyddare”.

Det avgörande problemet bakom falska nyheter är, menade Warsaw, en växande allmän misstro mot media, liksom mot alla former av data, analyser och objektiva fakta. Därför är det viktigt att de som arbetar inom social kommunikation kan erbjudas löpande kompetensutveckling som är både andligt och professionellt, så att enskilda journalister liksom medier kan ”öka i trovärdighet och betraktas som objektiva och pålitliga”. Det handlar om att, med påvens egna ord, säkerställa en process av ”rening genom sanningen”. Här har, menade Warsaw, de katolska kommunikatörerna och medierna ett särskilt ansvar.

Både han och ärkebiskop Martin betonade att vägledande för all katolsk kommunikation måste vara att evangelisera, det vill säga låta fler få höra om, och få en chans att lära känna och omvända sig till, Jesus Kristus, genom vittnesbörden, förebilden och styrkan och modet i budskapet.

Catholic News Agency, 2018-04-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Denna vecka har katolska kommunikatörer från hela världen varit samlade i Rom för att diskutera behovet av en mer respektfylld dialog i det offentliga rummet, för att falska nyheter och polemik i högt tonläge ska kunna övervinnas med sanning, barmhärtighet och öppenhet. Konferensen arrangeras av Heliga korsets pontifikala universitet och den amerikanska katolska tv-stationen EWTN under temat ”Dialog, respekt och yttrandefrihet i det offentliga rummet”. Bland talare och paneldeltagare har bland annat märkts internationella medierepresentanter och experter som har berört ämnen som polarisering, falska nyheter, förtal och kommunikation av goda värden genom media.

En av talarna var den irländske ärkebiskopen Eamon Martin som betonade att ömsesidig respekt i tonläget nu är mer nödvändig än någonsin tidigare, givet utvecklingen av digitala media, och att detta gäller både inom och utanför kyrkan. Han menade att det sätt på vilket de så kallade kulturkrigen (debatten mellan helt olika värderingar och perspektiv i sociala och medicinsk-etiska frågor – övers. anm.) ibland förs, även inom kyrkan, kan riskera möjligheten för människor att ta del av evangeliet: ”Detta är en utmaning för oss inom kyrkan och det exemplifieras av bloggar mot bloggar, Twitter mot Twitter, där alla skriker och absolut ingen lyssnar.” Botemedlet mot detta skulle vara att i varje kommunikationssituation och meningsutbyte fokusera på det faktum att ”Gud älskar dig, personligt, och kallar dig till omvändelse i ditt eget personliga liv”.

Michael Warsaw som är chef för den katolska tv-stationen EWTN:s globala nätverk talade om journalisters ansvar i relation till falska nyheter. Med några olika exempel visade han på varför man idag kan karaktärisera vår värld som ”post-sanning” eller ”post-fakta”, och påpekade att studier visar att personer som regelbundet följer och tror på falska nyheter inte är någon liten minoritet. Därför måste, menade han, journalister vara det som påven Franciskus har betecknat som ”nyheternas beskyddare”.

Det avgörande problemet bakom falska nyheter är, menade Warsaw, en växande allmän misstro mot media, liksom mot alla former av data, analyser och objektiva fakta. Därför är det viktigt att de som arbetar inom social kommunikation kan erbjudas löpande kompetensutveckling som är både andligt och professionellt, så att enskilda journalister liksom medier kan ”öka i trovärdighet och betraktas som objektiva och pålitliga”. Det handlar om att, med påvens egna ord, säkerställa en process av ”rening genom sanningen”. Här har, menade Warsaw, de katolska kommunikatörerna och medierna ett särskilt ansvar.

Både han och ärkebiskop Martin betonade att vägledande för all katolsk kommunikation måste vara att evangelisera, det vill säga låta fler få höra om, och få en chans att lära känna och omvända sig till, Jesus Kristus, genom vittnesbörden, förebilden och styrkan och modet i budskapet.

Catholic News Agency, 2018-04-19