Katolska kyrkan i Mexiko kritiserar gränsöverenskommelsen med USA

Den senaste överenskommelsen mellan Mexiko och USA i flyktingfrågan kritiseras av katolska kyrkan i Mexiko som ett bakslag. Att sända 6 000 soldater till Mexikos sydgräns innebär ingen lösning på de verkliga problemen med migrationen, skriver biskoparna i ett uttalande i dagstidningen La Jornada på måndagen. Om mexikanerna avvisar byggandet av en mur genom USA:s försorg, kan de inte själva bygga en mur, var biskoparnas kommentar till överenskommelsen. Att kriminalisera migranter och människorättskämpar, som ofta riskerar sina egna liv, kan inte rättfärdigas.

Gränsen mellan Guatemala (t.v. i bild) och Mexiko (t.h. i bild). Lagunas de Montebello National park. Foto: Wikimedia commons.

Vid veckoslutet hade regeringarna i USA och Mexiko kommit överens om en ny policy vid Mexikos sydgräns. Sedan måndag har 6 000 soldater ur nationalgardet förlagts till gränsen mot Guatemala i syfte att stoppa den illegala invandringen av invånare från Mellanamerika till USA, enligt Mexikos utrikesminister Marcelo Ebrard. Elva städer längs Mexikos sydgräns skall få stöd av militära enheter.

USA:s president Donald Trump hade tidigare hotat att stegvis höja tullsatserna på importen av varor med 25 procent om inte Mexiko ökade sina ansträngningar att lösa migrationspolitiken. Efter den nya överenskommelsen drog han tillbaka hotet. Dessutom planerar Trump att bygga en mur längs USA:s gräns mot Mexiko för att hindra migranter att resa in.

I maj steg åter antalet ankommande migranter till USA:s sydgräns. Enligt uppgifter från USA:s tull- och gränsskyddsmyndighet anlände runt 144 000 migranter från Mellanamerika vilket är 32 procent fler än föregående månad; det högsta antalet på 13 år. För tredje gången i rad översteg antalet 100 000. Flertalet kommer, enligt uppgift, från Guatemala och Honduras.

Med anledning av den ökade flyktingströmmen klagade den mexikanska kyrkan över överfulla flyktingförläggningar. Alla 133 kyrkliga inrättningar i landet är överbelastade, säger generalsekreteraren i den mexikanska biskopskonferensen, hjälpbiskop Alfonso Miranda Guardiola från Monterey. ”Alla flyktingförläggningar är dubbelbelagda”.

Kathpress 2019-06-11