Katolska kyrkan i Sverige ger råd om coronaviruset

Stockholms katolska stift har publicerat råd och anvisningar med anledning av den ökande spridningen av coronaviruset, covid-19.

Stiftet hänvisar till Folkhälsomyndighetens anvisningar, som säger att om man inte har varit i områden med aktiv smittspridning eller haft kontakt med smittade personer är risken mycket låg att man skulle ha smittats av det nya coronaviruset. Därför finns det ingen anledning att ställa in planerade möten och resor inom Sverige. Däremot kan det vara bra att vara återhållsam med utlandsresor.

När det gäller mässfirandet i stiftet bör man undvika att ta i hand i samband med fridshälsningen samt avstå från kalkkommunion. Man påminner också om vikten av att ofta tvätta händerna med tvål och varmt vatten eller att alternativt använda handsprit.

Stiftet kommer löpande att uppdatera sin råd och anvisningar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Redaktionen 2020-02-28

Länk till stiftets anvisningar finns här.