Katolska kyrkan växer i Skandinavien

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska kyrkan växer i de nordiska länderna. Orsakerna till denna trend, som går stick i stäv med utvecklingen i resten av Europa, är invandring, stigande antal flyktingar, konversioner samt höga doptal, detta meddelade de skandinaviska biskoparna på onsdagen vid plenarmötet i westfaliska Paderborn.

Försiktiga uppskattningar ger vid handen att det för närvarande finns omkring 430 000 katoliker i de sju stiften i Danmark, Sverige, Finland, Norge och Island. Genomsnittsåldern är låg. Bara i Trondheims och Tromsös prelatur har antalet katoliker fördubblats under de senaste åren.

I de flesta stiften saknas gudstjänstlokaler och församlingshem, enligt vad biskoparna uppger. Nästan överallt råder det dessutom brist på själasörjare, framför allt för litauer, spanskspråkiga och katoliker av östkyrkliga riter.

Vidare rapporterade den nordiska biskopskonferensen att Skandinaviens gamla pilgrimsfärder till stor del har återupplivats. Så har till exempel Trondheim i Norge eller det svenska Vadstena nyligen mottagit fler pilgrimer än någonsin sedan reformationen på 1500-talet. Talrika nya kloster har också grundats och avsomnade traditioner har fyllts med nytt liv. Klostren har också stor betydelse för det ekumeniska samarbetet.

Den nordiska biskopskonferensen sammanträdde onsdagen i Paderborn, säte för Bonifatiuswerk, de tyska katolikernas hjälporganisation för diasporan. Till vårens plenarmöte i mars 2012 i Köpenhamn väntas enligt uppgift Vatikanens minister för ekumenik, kardinal Kurt Koch. Ledande lutherska biskopar från de nordiska länderna kommer att delta i konferensen.

Kathpress

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska kyrkan växer i de nordiska länderna. Orsakerna till denna trend, som går stick i stäv med utvecklingen i resten av Europa, är invandring, stigande antal flyktingar, konversioner samt höga doptal, detta meddelade de skandinaviska biskoparna på onsdagen vid plenarmötet i westfaliska Paderborn.

Försiktiga uppskattningar ger vid handen att det för närvarande finns omkring 430 000 katoliker i de sju stiften i Danmark, Sverige, Finland, Norge och Island. Genomsnittsåldern är låg. Bara i Trondheims och Tromsös prelatur har antalet katoliker fördubblats under de senaste åren.

I de flesta stiften saknas gudstjänstlokaler och församlingshem, enligt vad biskoparna uppger. Nästan överallt råder det dessutom brist på själasörjare, framför allt för litauer, spanskspråkiga och katoliker av östkyrkliga riter.

Vidare rapporterade den nordiska biskopskonferensen att Skandinaviens gamla pilgrimsfärder till stor del har återupplivats. Så har till exempel Trondheim i Norge eller det svenska Vadstena nyligen mottagit fler pilgrimer än någonsin sedan reformationen på 1500-talet. Talrika nya kloster har också grundats och avsomnade traditioner har fyllts med nytt liv. Klostren har också stor betydelse för det ekumeniska samarbetet.

Den nordiska biskopskonferensen sammanträdde onsdagen i Paderborn, säte för Bonifatiuswerk, de tyska katolikernas hjälporganisation för diasporan. Till vårens plenarmöte i mars 2012 i Köpenhamn väntas enligt uppgift Vatikanens minister för ekumenik, kardinal Kurt Koch. Ledande lutherska biskopar från de nordiska länderna kommer att delta i konferensen.

Kathpress