Katolska och ortodoxa teologer i banbrytande genombrott

Katolska och ortodoxa teologer har nått samsyn i fråga om synodalitet och primat i den tidiga kyrkan (det vill säga avvägningen mellan biskoparnas gemensamma ansvar att leda kyrkan och metropoliten/den högste biskopens enskilda jurisdiktion – övers. anm.).

Överenskommelsen beskrivs som banbrytande, som en milstolpe i relation mellan de båda grenarna av världskyrkan. Detta rapporterade brittiska Catholic Herald i slutet av förra veckan, med hänvisning till en kommuniké från den rysk-ortodoxa kyrkan.

Enligt denna har den ”Gemensamma kommissionen för teologisk dialog mellan den Ortodoxa och den Romersk-katolska kyrkan” just godkänt ett gemensamt dokument med titeln ”Synodalitet och primat under det första årtusendet: mot en gemensam förståelse i tjänst för Kyrkans enhet”. Den rysk-ortodoxa kyrkan uppger att hela dokumentet kommer att offentliggöras ”inom den närmaste framtiden”.

Olika syn på kyrkans synodala struktur och primatet för påven (det vill säga biskopen, eller metropoliten, av Rom – övers. anm.) anses idag vara två av de största hindren för enhet mellan katoliker och ortodoxa. En gemensam uppfattning om historien ger en bättre grund för en gemensam värdering av förhållandena i dag, är tanken.

Den georgiska ortodoxa kyrkan rapporteras emellertid ha uttryckt oenighet ”med specifika punkter i dokumentet”. Dessa invändningar kommer att inkluderas som en särskild fotnot. Kommissionen möttes, uppger Catholic Herald, i Chieti i Italien. Där ska inga beslut ha fattats om tid, plats och tema för nästa plenarmöte, som den rysk-ortodoxa kyrkan hoppas ska ägnas åt frågan om de österländska katolska kyrkorna (som har samma liturgi och tradition som de ortodoxa kyrkorna men som har gemenskap med biskopen av Rom – övers. anm.).

Catholic Herald, 2016-09-22

Läs också den officiella rysk-ortodoxa beskrivningen av överenskommelsen (på engelska) här