Katolska väljare stödjer Biden

Bland katolska väljare i USA leder Joe Biden med 12 procentenheter över Donald Trump när två veckor återstår till presidentvalet. Enligt en enkät på uppdrag av den privata katolska tv-kanalen EWTN är försprånget på 52 procent mot 40 procent ungefär det samma som i september.

Medan båda kandidaterna stöds av 90 respektive 92 procent av partianslutna väljare, leder Biden bland de oavhängiga väljarna med 44 procent, att jämföra med 34 procent för Trump. I de så kallade swing staterna är avståndet mellan Biden och Trump mindre. Sammantaget leder demokraten Biden i Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania och Wisconsin med 4 procentenheter bland de katolska väljarna.

Kandidaterna ägnar de katolska väljarna särskilt uppmärksamhet, eftersom dessa utgör en femtedel av valmanskåren och därför utgör den största enskilda religiösa gruppen i USA. Traditionellt anses den ”katolska rösten” vara en god indikator på valutgången, då en majoritet av katolikerna under gångna år nästan alltid har röstat på segraren. Biden är praktiserande katolik. Om han vinner valet den 3 november, blir han den andra katolska presidenten i USA, efter John F. Kennedy.

De evangelikala bekymrar sig mindre för Corona

En ny studie från forskningsinstitutet PRRI, med religionsfrågor som specialitet, visar även att de evangelikala väljarna i USA inför presidentvalet intresserar sig mera för abort och terrorism är för coronapandemin. Enligt den elfte studien om ”amerikanska värderingar” (American Values Survey), som offentliggjordes i måndags (lokal tid), är det bara 35 procent av de evangelikala väljarna som uppger att viruset är det som oroar dem mest.

Tre av fyra evangelikala (76 procent) uppgav i en undersökning bland mer än 2 500 representativt utvalda informanter att de är nöjda med Donald Trumps ledarskap. Majoriteten bland övriga religiösa grupper uppgav dock att Trump har skadat presidentämbetets anseende. Bland övriga grupper kommer också – med siffror mellan 55 och 79 procent – coronapandemin överst på listan över de viktigaste frågorna inför valet.

Bland vita katoliker kommer coronaviruset och hälsopolitiken överst på listan, med vardera 58 procent. Bland latinos anser 72 procent att pandemin är den viktigaste frågan, och därnäst kommer rättvisa val, med 63 procent. Bara knappt en tredjedel av alla tillfrågade vita katoliker, protestanter och vita evangelikaler uppgav att USA utgör ett bra moraliskt exempel för resten av världen.

Kathpress 2020-10-21

Detta är en nyhetstext.