Katolskt parti vill bli en tredje politisk kraft i USA

I skuggan av kampen mellan Hillary Clinton och Donald Trump finns en presidentkandidat som verkligen befinner sig i uppförsbacke, eftersom han inte är känd för särskilt många. Mike Maturen kandiderar för det lilla och ganska okända American Solidarity Party [ett svenskt namn skulle vara ”Amerikanska solidaritetspartiet” – övers. anm.] vars program bygger på katolsk sociallära.

Ett problem för Maturens kandidatur är att hans namn inte ens kommer att stå på de förtryckta valsedlarna i de flesta delstaterna nu i november. Istället är målet för hans kampanj att få väljare att själva skriva in hans namn i valsedelns kolumn för presidentvalet. Det skulle också ses som ett konkret uttryck för det missnöje som många amerikanska väljare känner med de två dominerande partierna – demokrater och republikaner – och deras kandidater.

Amerikanska solidaritetspartiet grundades 2011 som ”Kristdemokraterna” men ändrade senare sitt namn för att bättre återspegla den katolska socialläran. ”Partiet är ett sekulärt parti men vår politik är upplyst av tron”, sade Mike Maturen i ett program som nyligen sändes i den amerikanska katolska tv-stationen EWTN. Det står öppet för människor av helt olika religiös bakgrund, liksom för människor som inte har någon religiös tro alls, men dess program baseras på den katolska sociallärans tre pelare: solidaritet, subsidiaritet och det som kallas distributism och betyder att det ekonomiska ägandet i samhället ska vara spritt på så många händer som bara möjligt. Partiet uppfattar sig inte hemma i något av de båda lägren som beskrivs konservativt eller liberalt. Det är kompromisslöst pro-life, men kombinerar abortmotstånd med motstånd mot dödsstraff och med kraven på att fattiga mödrar behöver mer offentligt stöd. Dess uppfattningar om äktenskapet och religionsfrihet skulle kunna anses konservativa medan linjen i frågor som miljö, sjukvård och migration kan sägas vara liberal.

Mike Maturen tror att ett allt större missnöje med det gamla tvåpartisystemet och de nu nominerade huvudkandidaterna till presidentposten kommer att innebära ett långsiktigt ökat intresse för andra partier, som alla ännu är mycket små. Han anser att ”vulgariteten, cynismen och det rena giftet” i den pågående presidentkampanjen är ”vämjeligt” och att politiken istället ”borde återspegla en nationell etik”. Lögner och förolämpningar har alltid förekommit i politiken men har nu, menar han, nått ett sådant lågvattenmärke att det borde bli en katalysator för verklig förändring. Behoven av förändringar i det amerikanska samhället är stora, menar han, och nämner invandringsreform och strävan efter mer av rättvisa i både sjukvårds- och skattesystemet som två exempel.

Till de väljare som av olika skäl tvekar inför både Trump och Clinton säger Maturen att det borde vara skäl att helt lämna slentrianen i att betrakta politiken som ett tvåpartisystem. ”Att välja det mindre onda nu är fortfarande att rösta på något som är ont, och bidrar bara till att bibehålla själva det tänkesätt som har tagit oss till den här punkten i vår politiska historia.”

Catholic News Agency, 2016-10-12