Katolskt universitet i London upprättar centrum mot människohandel

På det katolska universitetet St. Mary’s University i London har det i dagarna bildats ett centrum för att undersöka och bekämpa människohandel och slaveri.

Sociologen och den framtida ledaren för centrat, Carole Murphy, förklarade att ”det hitintills knappt förekommit någon forskning om människohandel”. Målet är bland annat att förbättra strategierna för olika polisenheter och att lära från de exempel, som varit framgångsrika.

I sökandet efter nya åtgärder mot människohandel kommer det nya expertcentrat att ha ett nära samarbete med inrikesministeriet, polisen liksom med den katolska biskopskonferensen i England och Wales. Dess ordförande, kardinal Vincent Nichols, ledde ”Santa Marta Group” vid den konferens mot människohandel, som påven Franciskus initierat och som samlade deltagare från hela världen: ledare för polisen, kyrkoföreträdare liksom även representanter för grupper, som skyddar offren.

I sitt anförande till konferensen varnade kardinalen för människohandlarnas metoder och för att de inte skyggar för något i sina försök locka till sig också barn. Många unga afrikaner har hamnat i moderna former av slaveri genom falska löften, som till exempel att få spela fotboll i engelska Premier League.

Det kom också stöd för konferensen från påven Franciskus. Han var djupt tacksam för dess insats ”i kampen mot detta onda”, skrev han till deltagarna. Särskilt pekade han på att de förbrytelser, som var förbundna med slaveri, och de lidanden, som drabbade offren, under lång tid har stått utanför den offentliga uppmärksamheten.

Att kampen mot slaveri är en hjärteangelägenhet för påven, visade han genom valet av tema i sitt budskap till Världsfredsdagen 2015, vilket offentliggjordes i onsdags. Franciskus krävde här mer ansträngningar runt om över hela världen, både på nationell och internationell nivå. Eftersom miljoner människor över hela världen kan vara drabbade, måste varje människa övervinna likgiltigheten och se till att inte bli medskyldig till slaveri till exempel genom sitt förhållande till konsumtion.

Kathpress 2014-12-11

Läs mer i The Tablet, via denna länk här