Kidnappade ärkebiskopens vilja att Syriens kristna förblir i landet

En brorson till den kidnappade syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Yohanna Ibrahim,  Jamil Diarbakerli,  hoppas att de kristna i Syrien inte ska se händelsen som en anledning att fly ur landet.

Enligt Diarbakerli, även talesman för Assyriska demokratirörelsen (Assyrian Democratic Organisation) som kräver rättigheter för den assyriska minoriteten, blev den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen i Aleppo kidnappad förra måndagen tillsammans med sin grekisk-ortodoxe ämbetsbroder Boulos Yaziji i samband med att de farit till turkiska gränsen för att försöka få två biskopar släppta som kidnappats i februari, den armenisk-katolske Michel Kayyal och den grekisk-ortodoxe Maher Mafous.

Bilens förare, Fathallah Kaboud, mångårig personlig chaufför åt ärkebiskop Ibrahim, sköts enligt kyrkliga källor i Syrien till döds på annat håll i Aleppo sedan han kört till ärkebiskopens kansli och upplyst om kidnappningen. Kaboud efterlämnar hustru och två barn. En okänd fjärde passagerare lyckades undkomma.

Kidnappningen inträffade endast en vecka efter det att Ibrahim till BBC uppgett att inga kristna i Syrien har angripits under kriget mellan rebellerna och regeringen. Tidigare – den 17 april – sade dock den grekisk-melkitiske katolske patriarken Gregorios III Laham till pressen att över 1 000 syrianska kristna har dödats och 20 kyrkor har förstörts.

Ärkebiskop Ibrahims brorson tillstår att ”det förekommer förföljelse av kristna på sina håll i Syrien” men menar att farbrodern önskar att de syriska kristna om möjligt skall stanna kvar i sitt hemland: ”När två så betydande kristna ledare kidnappas kan situationen påverkas kraftigt. Men de båda ärkebiskoparna har trots allt stannat kvar mitt under pågående krig och de vill att deras medkristna gör detsamma. De troende bör inte lämna landet – det vore en olycka om landet töms på kristna.”

Diarbakerli säger att kidnappningen förvärrar spänningarna mellan muslimer och kristna i landet men att han har gott hopp om att en lösning av fallet ska ge avspänning.

”Förövarna ska inte kunna använda ärkebiskoparna som ett vapen, alltså ett incitament till ytterligare religiöst och sekteriskt våld”, sade han. ”Förhoppningsvis arbetar alla goda krafter i Syrien för en frigivning av ärkebiskoparna, eftersom ingen part i konflikten får lov att tro att man vinner på sådana metoder.”

Open Doors UK/WorldWatch Monitor 2013-04-26

Biskop Yohanna Ibrahim med Österrikes statssekreterare för internationella frågor Reinhold Lopatka i november 2012.