Kiev: Bartholomaios vädjar om fredlig samexistens

Vid sitt besök i Kiev vädjade den ekumeniske patriarken Bartholomaios I av Konstantinopel om att skapa en gemensam väg för de splittrade ortodoxa kyrkorna i Ukraina. Han inbjöd alla troende, hierarker och präster som inte står i kyrkogemenskap med det ekumeniska patriarkatet och uppmanade dem ”att av hela hjärtat se över sina positioner och främja fredlig ömsesidig samexistens mellan människor och de ortodoxa kristna i landet”, i ett uttalande på söndagen riktat till den ukrainska ortodoxa kyrka som står under Moskvapatriarkatet.

För försoningens och toleransens skull måste de olika ortodoxa kyrkorna i Ukraina dela ”kärleken till sin identitet”, betonade Bartholomaios i anslutning till firandet av den Gudomliga liturgin i den historiska Sofiakatedralen i den ukrainska huvudstaden, i vilket den förre statspresidenten Petro Porosjenko och medlemmar av parlamentet deltog. Som ”moderkyrka” är det ekumeniska patriarkatet ”alltid berett att lyssna på problem, undanröja tvivel, lindra rädsla och läka såren hos alla våra barn genom Guds nåd, inom ramen för den heliga kyrkliga traditionen”. Patriarken gladde sig över den 2019 nygrundade ortodoxa kyrkans ”framsteg” i Ukraina, att trots Moskvas motstånd ha kunnat uppnå självständighet (autokefali).

Att besöket, som inleddes på fredagen, utgjorde en ”historisk händelse” framhölls på den ortodoxa kyrkans hemsida ”risu.ua” av värden för mötet, metropoliten Epifanij av Kiev, kyrkans överhuvud. Det handlade, när allt kommer omkring, om det första besöket av den ekumeniske patriarken i en lokal kyrka, som upprättats som en ”autokefal, mogen, rättmätig och oavhängig dotterkyrka”. Med sin bön och välsignelse vid denna konciliära liturgi bekräftade och välsignade den ekumeniske patriarken uppnåendet av vårt mål och inspirerade oss att bygga upp vårt oavhängiga liv, enligt Epifanij, som samtidigt beklagade att ingen representant för den ortodoxa kyrka i Ukraina som står under Moskva närvarade. […]

På lördagen följde på förmiddagen en mottagning av Bartholomaios hos metropoliten Epifanij, överhuvudet för den av Moskva som ”avfallen” betraktade ortodoxa kyrkan i Ukraina. Efter kransnedläggning vid muren ”till minne av de fallna försvararna av Ukraina”, ledde den ekumeniske patriarken och metropoliten Epifanij en bönegudstjänst vid minnesmärket över offren för den av sovjetregimen orsakade hungerkatastrofen 1932–1933, följd av en lovprisnings- och tacksägelsegudstjänst på grekiska och ukrainska i S:t Mikaelskatedralen. Bartholomaios hänvisade till den ”sedan århundraden gemensamma relationen” mellan Ukraina och det ortodoxa patriarkatet och förklarade att han ”kände sig fullständigt hemma” i Kiev. […]

Den till Moskvapatriarkatet anslutna ukrainska ortodoxa kyrkan hade i förväg starkt motsatt sig Bartholomaios besök, enär man fruktade att det skulle leda till en skärpning av de religiösa spänningarna i landet och leda bort medlemmarna från de egna församlingarna. Man klargjorde visserligen att man inte uppmuntrade till motdemonstrationer, men tillät ändå uttryckligen lekmannarörelsen ”Mariane” att på lördagen samlas utanför parlamentsbyggnaden i Kiev. Vid denna manifestation krävde man ”gottgörelse” av kyrkan i Konstantinopel för den genomförda autokefalin av den ukrainska kyrkan. Enligt den Moskvatrogna kyrkan deltog 10 000 personer i manifestationen, medan polisen i Kiev uppskattade deltagarantalet till cirka 1 500.

För att i möjligaste mån förhindra störningar av Bartholomaios besök hade man i förväg upprättat en exakt tidplan för det fyra dagar långa besöket, som hemlighölls, med undantag för den Gudomliga liturgin på söndagen.

Kathpress 2021-08-23

Detta är en nyhetstext.