Kina: Huskyrkogrundaren Samuel Lamb avliden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den välkände och inflytelserike kinesiske kristne huskyrkogrundaren Samuel Lamb avled lördagen den 3 augusti i Guangzhou (Kanton), 88 år gammal. Under en första förföljelsevåg mot kristna under Mao arresterades han och satt en första gång i fängelse från 1955 till 1957. Då uppgick antalet kristna i landet till några få miljoner.

Lamb, eller Lin Xingiao, vägrade att lyda statens krav på att låta sin olagliga huskyrka gå upp i den statligt kontrollerade Tre-själv-kyrkan. Myndigheterna dömde honom en andra gång, nu till arbetsläger i 20 år. Sin hustru återsåg han första och sista gången under en femmånaders permission; hon dog 1977, ett år innan Lamb släpptes fri.

Efter frigivandet återupptog han församlingsarbetet och fick uppleva en explosiv tillväxt i kyrkan i Kina. Han startade en huskyrka 1979 (med adress Da Ma Zhan 35) i Guangzhou men fick snart flytta verksamheten till annat ställe i staden eftersom församlingen snabbt växte ur lokalerna. Än i dag är pastor Lambs huskyrka oregistrerad, men tolereras av myndigheterna.

I ett Kina där de kristna nu uppgår till omkring 80 miljoner – uppskattningsvis 10 procent av befolkningen – har han varit och är en förebild för de troende. Hans ståndaktighet och vägran att kompromissa med kommunistdiktaturen har uppmuntrat och inspirerat kristna även på andra håll i världen, och en bok om honom och hans underjordiska kyrka utkom 1991 i USA, Bold as a Lamb av Ken Anderson (Zondervan).

Open Doors UK genom WorldWatchMonitor 2013-08-05

https://www.dagen.se/nyheter/lambs-dod-en-forlust-for-hela-kyrkan/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den välkände och inflytelserike kinesiske kristne huskyrkogrundaren Samuel Lamb avled lördagen den 3 augusti i Guangzhou (Kanton), 88 år gammal. Under en första förföljelsevåg mot kristna under Mao arresterades han och satt en första gång i fängelse från 1955 till 1957. Då uppgick antalet kristna i landet till några få miljoner.

Lamb, eller Lin Xingiao, vägrade att lyda statens krav på att låta sin olagliga huskyrka gå upp i den statligt kontrollerade Tre-själv-kyrkan. Myndigheterna dömde honom en andra gång, nu till arbetsläger i 20 år. Sin hustru återsåg han första och sista gången under en femmånaders permission; hon dog 1977, ett år innan Lamb släpptes fri.

Efter frigivandet återupptog han församlingsarbetet och fick uppleva en explosiv tillväxt i kyrkan i Kina. Han startade en huskyrka 1979 (med adress Da Ma Zhan 35) i Guangzhou men fick snart flytta verksamheten till annat ställe i staden eftersom församlingen snabbt växte ur lokalerna. Än i dag är pastor Lambs huskyrka oregistrerad, men tolereras av myndigheterna.

I ett Kina där de kristna nu uppgår till omkring 80 miljoner – uppskattningsvis 10 procent av befolkningen – har han varit och är en förebild för de troende. Hans ståndaktighet och vägran att kompromissa med kommunistdiktaturen har uppmuntrat och inspirerat kristna även på andra håll i världen, och en bok om honom och hans underjordiska kyrka utkom 1991 i USA, Bold as a Lamb av Ken Anderson (Zondervan).

Open Doors UK genom WorldWatchMonitor 2013-08-05

https://www.dagen.se/nyheter/lambs-dod-en-forlust-for-hela-kyrkan/