Kina: Moder Teresas ouppfyllda dröm

Moder Teresa avled den 5 september 1997. Vid sjutton-årsminnet av den dagen håller hennes systrar i Missionaries of Charity ännu fast vid sitt hopp om att kunna öppna ett hus på Kinas fastland. ”Vi är redo att öppna ett hem där, men vi måste vänta på att bli inbjudna”, säger kongregationens generalsuperior syster Prema denna vecka. De har fått vänta en lång tid. Om och när deras hopp blir förverkligat kommer det äntligen att uppfylla en dröm som Moder Teresa länge haft och som hörde till hennes högsta önskningar, och hon nämnde den många gånger under sitt liv.

Moder Teresa besökte Kina tre gånger under 80- och 90-talen. Under sin sista resa 1993 som inbjuden av den förre ledaren Deng Xiaoping trodde många att hon var där för att förbereda ett besök av påven Johannes Paulus II. Men det står också klart att hon ägnade sin kolossala energi under denna så framgångsrika resa åt att få bygga ett hus där hennes kongregation kunde erbjuda den hjälp åt ”de fattigaste av de fattiga” som hon är känd för. En rapport om resan i Ucanews meddelade att hon var säker på att få det begärda tillståndet. Kongregationen drev ju hus överallt i det forna kommunistiska blocket, bland annat 15 stycken i den tidigare Sovjetunionen och ett i Östberlin. Ett hus i Kina tycktes inte vara något mer än nästa logiska steg. Men så blev det inte. I en kanske apokryfisk anekdot heter det att en kinesisk ämbetsman hade sagt henne att det inte fanns några fattiga i landet.

Kanske besvikelsen tryckte henne, för hon var inte van vid att hennes planer gick om intet. Under de sista månaderna före hennes död, när hennes efterträdare, syster Nirmala Joshi [bilden], utsågs uttryckte hon tydligt sitt hopp om att den nya ledaren skulle föra kongregationen till Kina. Återigen blev inte hennes önskan förverkligad. Men år 2005, åtta år efter hennes död, kom en ljus och oväntad stråle av hopp: den kinesiska regeringen inbjöd Syster Nirmala och en grupp systrar och präster till Peking. Besöket blev vida känt i kinesiska media, ett tydligt tecken på att regeringen var högst välvilligt inställd.

Syster Nirmala påstod till och med att inbjudningen positivt innebar att man skulle diskutera öppnandet av ett hus. Denna plötsliga möjlighet och Kinas påtagliga sinnesändring tillskrev hon ”det verk som Moder Teresa utför från himlen”. Stärkta av det varma mottagandet de fick och enligt ett råd från en kinesisk monsignor skrev systrarna ett formellt brev och anhöll om tillstånd att få öppna ett hem. Det brevet blev aldrig besvarat. Ändå har det blivit en viss framgång. Efter Moder Teresas saligförklaring 2003 inrättades Evangelic Association of Mother Teresa i Kina som en lekmannarörelse. Dess grundare, Mrs. Li Baofu, fick sin egen personliga dröm uppfylld när hon kom till Kolkata i år tillsammans med andra av rörelsens medlemmar i de hus där Moder Teresa levde, dog, och nu ligger begraven. Syster Prema välkomnade Mrs. Li och hennes grupp som representanter för ”denna livfulla och blomstrande gren” av kongregationen Missionaries of Charity.

Syster Prema säger att medlemmarna fortfarande ber varje dag om den saliga Moder Teresas förbön om framgång för deras verk. ”Måtte era fötter nå varje hörn av Kina”, heter det i den dagliga bönen.

Ucanews 2014-09-05