Kina planerar avlägsna ”utländskt inflytande” från katolska kyrkan

Den kinesiska staten har initierat en femårsplan för ”utvecklingen” av den katolska kyrkan i landet. Planen syftar till att förändra religiös tro och praxis så att den stämmer överens med de kommunistiska idealen. Planen godkändes formellt av den så kallade Patriotiska föreningen av kinesiska katoliker och det så kallade Rådet för kinesiska biskopar, två organisationer som inte är erkända av Heliga stolen [för att de kontrolleras av den kinesiska regimen – övers. anm.].

Ett uttalat mål för planen är att avlägsna ”utländskt inflytande” och säkra kommunistpartiets fullständiga kontroll över alla religiösa handlingar och religiösa ledare. Det detaljerade innehållet i planen är inte känt men ambitionen sägs vara att ”förstå kyrkans historia” i Kina, främja teologisk forskning och möjliggöra evangelisation. Arkitektur, konst och liturgi ska också förändras för att passa bättre till det som kallas ”kinesiska ideal”.

Idén att religionerna ska anpassas till kinesiska principer har varit officiell politik i många år men den nuvarande presidenten Xi Jingping har mer än tidigare makthavare understrukit den, bland annat i ett tal 2015 inför ”Förenade fronten” som är övervakningsorganet för alla icke-kommunistiska organisationer och grupper i landet. I det talet krävde Xi uttryckligt utplåningen av varje form av utländskt inflytande över det religiösa livet i landet.

Kina och Vatikanen håller fortfarande förhandlingar om den framtida situationen för katoliker i landet och ett nytt möte är planerat att äga rum i nästa vecka. I en artikel i Hong Kong-baserade tidningen South China Morning Post den 18 maj citerades emellertid påven Franciskus när han sagt att han aldrig kommer att ”kompromissa med katolska principer” genom att erkänna den kinesiska regeringens makt att utse biskopar [ett erkännande som regimen vill ha från Vatikanen för att normalisera relationerna – övers. anm.]. Men regeringen ser påvens exklusiva rätt att utse biskopar i den världsvida katolska kyrkan som ett oönskat inflytande från västerländska ideal i landet.

Catholic Herald, 2018-06-02