Kinesisk hälsning till biskopssynoden – en trogen och hängiven kyrka trots 50 års förföljelse

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Trots 50 år av förföljelse förblir den katolska kyrkan i Kina trogen och hängiven. Dagens förhandlingar inleddes med ett vittnesbörd från en kinesisk biskop, som inte kunde närvara vid synodsamlingen. I början av mötet läste monsignore Nikola Eterovic, synodens generalsekreterare, ett budskap från monsignore Lucas Li Jingfeng, den 90 år gamle biskopen av Fenqxiang, som släpptes 1979 efter 20 år i fångenskap.

”Jag lyckönskar er som kan delta i synoden och vörda den helige Petrus grav”, skriver biskopen, men ”jag är bedrövad över att ni inte får höra några röster från den kinesiska kyrkan. Jag vill säga att vår kyrka i Kina, i synnerhet lekfolket, alltid har upprätthållit fromheten, trofastheten, allvaret och hängivenheten hos de första kristna, även under femtio år av förföljelse. Jag önskar tillägga att jag ständigt och intensivt ber allsmäktig Gud om att vår fromhet, trofasthet, vårt allvar och vår hängivenhet ska övervinna den ljumhet, trolöshet och sekularism som har brett ut sig utomlands som ett resultat av ohämmad öppenhet och frihet.”

”Under trons år kan ni i era diskussioner under synoden undersöka varför vår tro i Kina har förmått att förbli orygglig tills nu. Som den store kinesiske filosofen Laozi uttryckte det: ’Som olycka genererar välstånd, så döljer sig svaghet i olyckan.’ I kyrkorna utanför Kina har ljumhet, trolöshet och sekularism infekterat prästerna. I den kinesiska kyrkan är lekfolket frommare än prästerskapet. Och jag tror att vår tro som kinesiska kristna kan trösta påven. Jag ska inte tala om politik eftersom den är förgänglig.”

AsiaNews 2012-10-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Trots 50 år av förföljelse förblir den katolska kyrkan i Kina trogen och hängiven. Dagens förhandlingar inleddes med ett vittnesbörd från en kinesisk biskop, som inte kunde närvara vid synodsamlingen. I början av mötet läste monsignore Nikola Eterovic, synodens generalsekreterare, ett budskap från monsignore Lucas Li Jingfeng, den 90 år gamle biskopen av Fenqxiang, som släpptes 1979 efter 20 år i fångenskap.

”Jag lyckönskar er som kan delta i synoden och vörda den helige Petrus grav”, skriver biskopen, men ”jag är bedrövad över att ni inte får höra några röster från den kinesiska kyrkan. Jag vill säga att vår kyrka i Kina, i synnerhet lekfolket, alltid har upprätthållit fromheten, trofastheten, allvaret och hängivenheten hos de första kristna, även under femtio år av förföljelse. Jag önskar tillägga att jag ständigt och intensivt ber allsmäktig Gud om att vår fromhet, trofasthet, vårt allvar och vår hängivenhet ska övervinna den ljumhet, trolöshet och sekularism som har brett ut sig utomlands som ett resultat av ohämmad öppenhet och frihet.”

”Under trons år kan ni i era diskussioner under synoden undersöka varför vår tro i Kina har förmått att förbli orygglig tills nu. Som den store kinesiske filosofen Laozi uttryckte det: ’Som olycka genererar välstånd, så döljer sig svaghet i olyckan.’ I kyrkorna utanför Kina har ljumhet, trolöshet och sekularism infekterat prästerna. I den kinesiska kyrkan är lekfolket frommare än prästerskapet. Och jag tror att vår tro som kinesiska kristna kan trösta påven. Jag ska inte tala om politik eftersom den är förgänglig.”

AsiaNews 2012-10-16