Konferens i Vatikanen förkastar begreppet ”rättfärdigt krig”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Deltagarna i en konferens, den första i sitt slag i Vatikanen, har med kraft förkastat kyrkans traditionella lära om det rättfärdiga kriget (bellum iustum) och hävdar det ofta missbrukats för att rättfärdiga konfliktlösningar med bruk av våld och att den globala kyrkan måste ta sig en ny funderare på Jesu lära om icke-våld.

Tredagarskonferensen, som ordnats av det påvliga rådet Justitia et Pax och den internationella katolska fredsrörelsen Pax Christi i samverkan har enträget vädjat till påven Franciskus att skriva ett rundbrev eller ”annat större lärodokument” och ompröva kyrkans lära om våld. ”Det finns inget rättfärdigt krig”, säger ett 80-tal konferensdeltagare i ett upprop som publicerades tidigt förra torsdagen.

”Alltför ofta har teorin om ’det rättfärdiga kriget’ missbrukats för att stödja snarare än förhindra eller begränsa krig” hette det vidare. ”Att påstå att ett ’rättfärdigt krig’ är möjligt underminerar det moraliska imperativet ett utveckla metoder och möjligheter till förmån för icke-våldshantering av konflikter”. […]

Teorin om det rättfärdiga kriget är en tradition enligt vilken man applicerar ett antal kriterier för att avgöra huruvida bruket av våld kan anses moraliskt berättigat. Den framlades för första gången av Augustinus, biskop av Hippo på 300-talet och fördjupades senare av 1200-talsteologen Thomas av Aquino, som angav fyra villkor, vilka ännu står införda i Katolska kyrkans katekes.

Konferensen i Rom, som ägde rum måndag till onsdag i förra veckan, samlade experter som är globalt engagerade i en kamp för icke-våld och vill att teorin skall omprövas, för första gången under Vatikanens beskydd. Den tillkom sedan ett antal teologer kritiserat det fortsatta nutida åberopandet av teorin och deltagarna säger att såväl de moderna vapnens kapacitet som det resultat som icke-våldskampanjer uppnått gjort den förlegad. Vid en pressträff som anordnades för att offentliggöra konferensens slutliga appell – som hade titeln An Appeal to the Catholic Church to Re-Commit to the Centrality of Gospel Nonviolence – uttryckte några av deltagarna att kyrkan helt enkelt inte längre skulle få lära ut teorin om det rättfärdiga kriget. […]

Konferensen om teorin bellum iustum hade diskuterats i månader och organiserades i fyra sessioner som gjorde det möjligt för deltagarna att föra en dialog och utbyta erfarenheter med varandra. Det enda schemalagda inslaget i konferensen var ett tal av kardinal Peter Turkson, ordförande i det påvliga rådet Jusitia et Pax, som också läste upp ett brev till delegaterna från påven Franciskus.

Bland övriga delegater märktes biskopar från Nigeria och Japan, ledarna för Rombaserade paraplyorganisationer för manliga och kvinnliga ordensgemenskaper. En annan bemärkt deltagare var en högt uppsatt medlem av US. Institute of Peace, flera kända teologer och den irländska mottagaren av Nobels fredspris, Mairead Maguire.

Gruppens slutliga vädjan fastslår kort och gott: ”Nu har tidpunkten kommit för kyrkan att bli ett levande vittne och satsa mycket större mänskliga och ekonomiska resurser i främjandet av en spiritualitet för och praktiserande av icke-våld”.

Joshua J. McElwee, National Catholic Reporter, 2016-04-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Deltagarna i en konferens, den första i sitt slag i Vatikanen, har med kraft förkastat kyrkans traditionella lära om det rättfärdiga kriget (bellum iustum) och hävdar det ofta missbrukats för att rättfärdiga konfliktlösningar med bruk av våld och att den globala kyrkan måste ta sig en ny funderare på Jesu lära om icke-våld.

Tredagarskonferensen, som ordnats av det påvliga rådet Justitia et Pax och den internationella katolska fredsrörelsen Pax Christi i samverkan har enträget vädjat till påven Franciskus att skriva ett rundbrev eller ”annat större lärodokument” och ompröva kyrkans lära om våld. ”Det finns inget rättfärdigt krig”, säger ett 80-tal konferensdeltagare i ett upprop som publicerades tidigt förra torsdagen.

”Alltför ofta har teorin om ’det rättfärdiga kriget’ missbrukats för att stödja snarare än förhindra eller begränsa krig” hette det vidare. ”Att påstå att ett ’rättfärdigt krig’ är möjligt underminerar det moraliska imperativet ett utveckla metoder och möjligheter till förmån för icke-våldshantering av konflikter”. […]

Teorin om det rättfärdiga kriget är en tradition enligt vilken man applicerar ett antal kriterier för att avgöra huruvida bruket av våld kan anses moraliskt berättigat. Den framlades för första gången av Augustinus, biskop av Hippo på 300-talet och fördjupades senare av 1200-talsteologen Thomas av Aquino, som angav fyra villkor, vilka ännu står införda i Katolska kyrkans katekes.

Konferensen i Rom, som ägde rum måndag till onsdag i förra veckan, samlade experter som är globalt engagerade i en kamp för icke-våld och vill att teorin skall omprövas, för första gången under Vatikanens beskydd. Den tillkom sedan ett antal teologer kritiserat det fortsatta nutida åberopandet av teorin och deltagarna säger att såväl de moderna vapnens kapacitet som det resultat som icke-våldskampanjer uppnått gjort den förlegad. Vid en pressträff som anordnades för att offentliggöra konferensens slutliga appell – som hade titeln An Appeal to the Catholic Church to Re-Commit to the Centrality of Gospel Nonviolence – uttryckte några av deltagarna att kyrkan helt enkelt inte längre skulle få lära ut teorin om det rättfärdiga kriget. […]

Konferensen om teorin bellum iustum hade diskuterats i månader och organiserades i fyra sessioner som gjorde det möjligt för deltagarna att föra en dialog och utbyta erfarenheter med varandra. Det enda schemalagda inslaget i konferensen var ett tal av kardinal Peter Turkson, ordförande i det påvliga rådet Jusitia et Pax, som också läste upp ett brev till delegaterna från påven Franciskus.

Bland övriga delegater märktes biskopar från Nigeria och Japan, ledarna för Rombaserade paraplyorganisationer för manliga och kvinnliga ordensgemenskaper. En annan bemärkt deltagare var en högt uppsatt medlem av US. Institute of Peace, flera kända teologer och den irländska mottagaren av Nobels fredspris, Mairead Maguire.

Gruppens slutliga vädjan fastslår kort och gott: ”Nu har tidpunkten kommit för kyrkan att bli ett levande vittne och satsa mycket större mänskliga och ekonomiska resurser i främjandet av en spiritualitet för och praktiserande av icke-våld”.

Joshua J. McElwee, National Catholic Reporter, 2016-04-14