Konferens om Dante och eskatologi

I anslutning till 700-årsdagen av Dante Alighieris död (han levde 1265–1321) ägnas i Rom en konferens åt de eskatologiska aspekterna av den italienska diktarens verk. Konferensen ˮDante och de stora eskatologiska frågornaˮ pågår under torsdagen den 25 och fredagen den 26 november vid universitetet Rom 3, meddelade Vatikanen i måndags.

Konferensen ska behandla tre stora teman i Dantes verk: gudomligt inspirerade visioner, kroppens och själens uppståndelse samt läran om änglar. Evenemanget har förberetts av universitetet, det påvliga kulturrådet under kardinal Gianfranco Ravasi, den påvliga Dantekommission och diverse andra organisationer

Kathpress 2021-11-22

Detta är en nyhetstext.