Konungens medalj till Anders Piltz

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På nationaldagen meddelar traditionsenligt H. M. Konungen sitt beslut om medaljförläningar till förtjänta svenska medborgare inom kultur-, kyrko-, närings- och samhällsliv. Bland årets medaljörer återfinns Signums äldste medarbetare professor em. Anders Piltz, Lund. Han belönas för sina ” framstående insatser inom gudstjänstliv, lärdomshistoria och kulturdebatt” med 8:e storleken i Serafimerordens band.

Särskilt glädjande att notera är att Piltz inte bara prisas för sin lärdom utan även för sitt deltagande i kulturdebatten och sina stora insatser för det katolska gudstjänstlivets gestaltning på det svenska språket. Medaljen överlämnas av DDMM Konungen och Drottningen i veckan efter nationaldagen vid en ceremoni på Kungl. Slottet med efterföljande mottagning. Signum ställer sig i kön av gratulanter.

Läs om de andra medaljförläningarna här

Läs om Kungl. Maj:ts Orden genom vilken kungen delar ut sina medaljer och numera åter igen de kungliga riddarordnarna här 

Kjell Blückert 2024-06-06

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På nationaldagen meddelar traditionsenligt H. M. Konungen sitt beslut om medaljförläningar till förtjänta svenska medborgare inom kultur-, kyrko-, närings- och samhällsliv. Bland årets medaljörer återfinns Signums äldste medarbetare professor em. Anders Piltz, Lund. Han belönas för sina ” framstående insatser inom gudstjänstliv, lärdomshistoria och kulturdebatt” med 8:e storleken i Serafimerordens band.

Särskilt glädjande att notera är att Piltz inte bara prisas för sin lärdom utan även för sitt deltagande i kulturdebatten och sina stora insatser för det katolska gudstjänstlivets gestaltning på det svenska språket. Medaljen överlämnas av DDMM Konungen och Drottningen i veckan efter nationaldagen vid en ceremoni på Kungl. Slottet med efterföljande mottagning. Signum ställer sig i kön av gratulanter.

Läs om de andra medaljförläningarna här

Läs om Kungl. Maj:ts Orden genom vilken kungen delar ut sina medaljer och numera åter igen de kungliga riddarordnarna här 

Kjell Blückert 2024-06-06

Detta är en nyhetstext.