Kristna kvinnor och muslimska män mer religiösa än andra enligt studie

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kristna kvinnor runt om i världen är generellt mer fromma än kristna män om man ser till traditionella sätt att mäta religiös praxis. Det visar en ny studie från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center.

De kristna kvinnorna är mer benägna att delta i veckovisa gudstjänster, att be dagligen och att anse religionen som viktig i deras liv än männen, visar studien som publicerades i tisdags. Bland muslimer är förhållanden emellertid det omvända, där praktiserandet av religion enligt samma kriterier är märkbart större bland män än bland kvinnor. Resultatet motsvarar den kulturella normen i de flesta muslimska samhällen, där männen förväntas delta i moskéns fredagsbön medan kvinnorna i större utsträckning kan uppfylla kravet på fredagsbön individuellt, i eller utanför moskén.

Resultaten är en del av en omfattande studie som har undersökt religiös praxis utifrån könstillhörighet bland kristna, muslimer, buddhister, hinduer, judar och religiöst obundna i 192 länder och regioner i världen.

Drygt 83 procent av alla kvinnor identifierar sig med en religiös tillhörighet, mot knappt 80 procent av männen. I USA är kvinnor i alla religiösa grupper mer benägna än män att be dagligen (64 procent mot 47 procent), delta i gudstjänster minst en gång i veckan (40 procent mot 32 procent) och att anse den religiösa tron som ”mycket viktig” i deras liv (60 procent mot 47 procent). Studien fann att medan USA som helhet är mer religiöst än några av världens övriga mest utvecklade länder – särskilt Kanada, Storbritannien, Tyskland, Australien och Frankrike – är skillnaden mellan kvinnor och män i religiöst praktiserande större i USA än i de andra nämnda länderna.

Studien i sig kan inte svara på varför USA är mer religiöst än andra utvecklade länder, men de ansvariga pekar på en möjlig förklaring som säger att människor som bor i länder där staten tar ett stort ansvar för de materiella behoven hos fattiga, arbetslösa och äldre tenderar att vara mindre religiöst praktiserande. Bland möjliga förklaringar till könsskillnaderna nämns ”naturliga” faktorer som betonar fysiska och fysiologiska, liksom hormonella, genetiska och andra biologiska faktorer. Dessa ställs mot teorier som betonar socialisationen in i traditionella könsroller, ett lägre kvinnligt deltagande i arbetslivet och nationella ekonomiska strukturer som skulle förklara kvinnors högre grad av religiositet.

På ett globalt plan visar studien på ett blandat könsmönster i gudstjänstdeltagande i de undersökta länderna. I 30 länder med kristen majoritet eller med stor kristen befolkning deltar kvinnor i högre grad än män regelbundet i gudstjänster. I 28 länder med i muslimsk majoritet eller stora muslimska befolkningsgrupper deltar män i gudstjänster varje vecka i högre utsträckning. I övriga undersökta länder finns ingen signifikant skillnad i deltagande.

Den största könsskillnaden avser emellertid daglig bön. I de 84 länder där heltäckande, nationella data funnits tillgängliga är det i genomsnitt 8 procent högre andel kvinnor än män som uppger att de ber dagligen. Bara i Israel, där cirka 22 procent av befolkningen identifierar sig som ortodoxa judar, uppger en högre andel män än kvinnor att de ber dagligen.

Studien visar också att i de 64 länder där likvärdiga uppgifter funnits tillgängliga tror män och kvinnor i ungefär lika hög utsträckning på existensen av himmel, helvete och änglar. Män är däremot mer benägna att vara ateister än kvinnor. I USA, till exempel, är 68 procent av alla som identifierar sig som ateister män.

Catholic Herald, 2016-03-23

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kristna kvinnor runt om i världen är generellt mer fromma än kristna män om man ser till traditionella sätt att mäta religiös praxis. Det visar en ny studie från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center.

De kristna kvinnorna är mer benägna att delta i veckovisa gudstjänster, att be dagligen och att anse religionen som viktig i deras liv än männen, visar studien som publicerades i tisdags. Bland muslimer är förhållanden emellertid det omvända, där praktiserandet av religion enligt samma kriterier är märkbart större bland män än bland kvinnor. Resultatet motsvarar den kulturella normen i de flesta muslimska samhällen, där männen förväntas delta i moskéns fredagsbön medan kvinnorna i större utsträckning kan uppfylla kravet på fredagsbön individuellt, i eller utanför moskén.

Resultaten är en del av en omfattande studie som har undersökt religiös praxis utifrån könstillhörighet bland kristna, muslimer, buddhister, hinduer, judar och religiöst obundna i 192 länder och regioner i världen.

Drygt 83 procent av alla kvinnor identifierar sig med en religiös tillhörighet, mot knappt 80 procent av männen. I USA är kvinnor i alla religiösa grupper mer benägna än män att be dagligen (64 procent mot 47 procent), delta i gudstjänster minst en gång i veckan (40 procent mot 32 procent) och att anse den religiösa tron som ”mycket viktig” i deras liv (60 procent mot 47 procent). Studien fann att medan USA som helhet är mer religiöst än några av världens övriga mest utvecklade länder – särskilt Kanada, Storbritannien, Tyskland, Australien och Frankrike – är skillnaden mellan kvinnor och män i religiöst praktiserande större i USA än i de andra nämnda länderna.

Studien i sig kan inte svara på varför USA är mer religiöst än andra utvecklade länder, men de ansvariga pekar på en möjlig förklaring som säger att människor som bor i länder där staten tar ett stort ansvar för de materiella behoven hos fattiga, arbetslösa och äldre tenderar att vara mindre religiöst praktiserande. Bland möjliga förklaringar till könsskillnaderna nämns ”naturliga” faktorer som betonar fysiska och fysiologiska, liksom hormonella, genetiska och andra biologiska faktorer. Dessa ställs mot teorier som betonar socialisationen in i traditionella könsroller, ett lägre kvinnligt deltagande i arbetslivet och nationella ekonomiska strukturer som skulle förklara kvinnors högre grad av religiositet.

På ett globalt plan visar studien på ett blandat könsmönster i gudstjänstdeltagande i de undersökta länderna. I 30 länder med kristen majoritet eller med stor kristen befolkning deltar kvinnor i högre grad än män regelbundet i gudstjänster. I 28 länder med i muslimsk majoritet eller stora muslimska befolkningsgrupper deltar män i gudstjänster varje vecka i högre utsträckning. I övriga undersökta länder finns ingen signifikant skillnad i deltagande.

Den största könsskillnaden avser emellertid daglig bön. I de 84 länder där heltäckande, nationella data funnits tillgängliga är det i genomsnitt 8 procent högre andel kvinnor än män som uppger att de ber dagligen. Bara i Israel, där cirka 22 procent av befolkningen identifierar sig som ortodoxa judar, uppger en högre andel män än kvinnor att de ber dagligen.

Studien visar också att i de 64 länder där likvärdiga uppgifter funnits tillgängliga tror män och kvinnor i ungefär lika hög utsträckning på existensen av himmel, helvete och änglar. Män är däremot mer benägna att vara ateister än kvinnor. I USA, till exempel, är 68 procent av alla som identifierar sig som ateister män.

Catholic Herald, 2016-03-23