Kristna och muslimer i gemensam hjälpinsats för flyktingar i Syrien

Enligt vad jesuiternas flyktingtjänst (Jesuit Refugee Service/JRS) uppger, arbetar kristna och muslimer nära samman för att hjälpa offren för inbördeskriget i Syrien. Halva antalet av de ca 600 medarbetarna i landet är muslimer, sade den internationelle direktorn för JRS, jesuitpater Petetr Balleis, under veckoslutet i Rom. Dessutom finns det ett nära samarbete med muslimska platser i Damaskus och Aleppo.

Balleis välkomnade med tillfredsställelse det senaste klarläggandet av påven Franciskus, att katolska hjälporganisationer skall ge understöd åt de drabbade oberoende av deras religiösa eller etniska tillhörighet. Därmed är en debatt avslutad, sade Balleis.

I början av veckan hade tjugo katolska organisationer haft ett rådslag i Vatikanen om sitt arbete i Syrien. Företrädarna skall ha varit eniga i att ”vapenleveranser under alla omständigheter skall avvisas. Det skulle försämra situationen ytterligare” underströk Balleis.

Enligt hans uppgifter arbetar de katolska organisationernas både i av rebeller kontrollerade områden och i det av Assadregimen behärskade området. ”Vi håller oss helt fjärran från den politiska konflikten.” JRS uppges försörja omkring 100 000 nödlidande i landet.

Kathpress 2013-06-10