Kurie- och kyrkoreformerna kommer att ta flera år

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den kurie- och kyrkoreform som påven Franciskus har inlett kommer enligt den honduranske kardinalen Oscar Rodríguez Maradiaga att pågå under flera år. Arbetet kommer inte att ens ha beslutats under nästa år, säger han i en första intervju med den katolska dagstidningen Avvenire. Detta därför att kurieexperter först måste måste konsulteras. Vid det senaste tredagarsmötet med kardinalsrådet, som Maradiaga är koordinator för, ska det framför allt ha handlat om frågorna om kollegialitet och om biskopssynoden.

Kardinalsrådet ska på påvens uppdrag samråda om hur biskopssynodens arbete ska kunna utföras ”med större kontinuitet och på ett mer interaktivt sätt, exempelvis via internet”, säger Maradiaga. ”Det är intressant, eftersom synodalitet är en aspekt, som inte utvecklats särskilt mycket efter Andra Vatikankonciliet.

Den latinamerikanske kardinalen uttalar sig försiktigt om rollen för en kuriemoderator, något som togs upp under de förberedande mötena inför konklaven i mars. ”Hur denna uppgift skulle kunna definieras är det ännu för tidigt att säga”. Detsamma gäller spekulationerna om en sammanslagning av vissa myndigheter inom kurian. Och förslaget om ett ”finansdepartement” inom Vatikanen har rådet inte samtalat om. Man vill först invänta den ansvariga kommissionens arbete, säger kardinalen. Detsamma gäller Vatikanbanken, som många villa omforma till en ”etisk bank”.

Maradiaga avvisar i intervjun spekulationerna om ett tredje Vatikankoncilium. Andra Vatikankonciliet är fortfarande inte tillräckligt känt. Och ett koncilium kan inte bara bestå i accepterande av några enstaka texter utan av alla konciliedokumenten. ”Det återstår fortfarande. Därför tror jag att ett Vaticanum III, eller vad nu vill kalla det, fortfarande ligger långt bort. För närvarande återstår ett stort arbete med att genomföra Andra Vatikankonciliet, säger Maradiaga till Avvenire.

Kathpress 2013-10-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den kurie- och kyrkoreform som påven Franciskus har inlett kommer enligt den honduranske kardinalen Oscar Rodríguez Maradiaga att pågå under flera år. Arbetet kommer inte att ens ha beslutats under nästa år, säger han i en första intervju med den katolska dagstidningen Avvenire. Detta därför att kurieexperter först måste måste konsulteras. Vid det senaste tredagarsmötet med kardinalsrådet, som Maradiaga är koordinator för, ska det framför allt ha handlat om frågorna om kollegialitet och om biskopssynoden.

Kardinalsrådet ska på påvens uppdrag samråda om hur biskopssynodens arbete ska kunna utföras ”med större kontinuitet och på ett mer interaktivt sätt, exempelvis via internet”, säger Maradiaga. ”Det är intressant, eftersom synodalitet är en aspekt, som inte utvecklats särskilt mycket efter Andra Vatikankonciliet.

Den latinamerikanske kardinalen uttalar sig försiktigt om rollen för en kuriemoderator, något som togs upp under de förberedande mötena inför konklaven i mars. ”Hur denna uppgift skulle kunna definieras är det ännu för tidigt att säga”. Detsamma gäller spekulationerna om en sammanslagning av vissa myndigheter inom kurian. Och förslaget om ett ”finansdepartement” inom Vatikanen har rådet inte samtalat om. Man vill först invänta den ansvariga kommissionens arbete, säger kardinalen. Detsamma gäller Vatikanbanken, som många villa omforma till en ”etisk bank”.

Maradiaga avvisar i intervjun spekulationerna om ett tredje Vatikankoncilium. Andra Vatikankonciliet är fortfarande inte tillräckligt känt. Och ett koncilium kan inte bara bestå i accepterande av några enstaka texter utan av alla konciliedokumenten. ”Det återstår fortfarande. Därför tror jag att ett Vaticanum III, eller vad nu vill kalla det, fortfarande ligger långt bort. För närvarande återstår ett stort arbete med att genomföra Andra Vatikankonciliet, säger Maradiaga till Avvenire.

Kathpress 2013-10-06