Kyrkan för samexistens i polariserad värld

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dagens situation med tilltagande polarisering i samhället vad gäller politiska frågor ska kyrkan i Ungern ”bli en katalysator för samexistens”. Detta hoppas teologen och prästen Laszlo Gajer, professor i kristen filosofi vid Péter-Pázmány-universitetet i Budapest. Även i Ungern är polarisering allt mera av normaltillstånd, och splittring hör till vardagen, sade Gajer [på tisdagen den 28 november] under en konferens i Szeged. Att på nytt vinna människors förtroende i möjligheten till samexistens har stor betydelse – att påta sig den rollen kan vara en vision inför framtiden för kyrkan och kristendomen.

I den politiska retorikens korseld söker den ungerska kyrkan sin plats sedan någon tid, sade teologen i ett föredrag under en internationell konferens som hade arrangerats av det kateketiska institutet i stiftet Szeged-Csanad, med anledning av tioårsdagen av publiceringen av den påvliga apostoliska exhortationen Evangelii gaudium. För att ta sig ur de politiska ideologiernas grepp måste kyrkan ta sig ur de splittrande tendenserna i samtidens politik och i stället verka för dialog, möten och gemenskap. Detta är inte lätt, och dialog innebär även risker som man dock måste ta, enligt Gajers åsikt. Ty: ”Utan denna risk blir det bara kylig ensamhet och hårt motstånd.”

Samtidigt uppmanar teologiprofessorn till realistisk självskattning och till en återgång till kyrkans ursprungliga uppdrag. Med blicken fäst vid resultaten av den senaste folkräkningen i Ungern, som bland annat angav en minskande andel av de personer som officiellt betecknar sig som tillhöriga en religion, pläderade han till exempel för en sansad men även realistisk syn på de religionsdemografiska siffrorna. Människornas förhållande till religion är ”otroligt dynamisk”, erinrade Gajer om, men varnade dock kyrkorna för att vilja förefalla vara större ”än vi är”.

I många delar av Europa har andelen praktiserande kristna i samhället minskat till en bråkdel. ”Men vi måste även finna svar i Paris, München, Köln eller Bryssel, även om kristendomen där ofta har tvingats att leva i det förgångnas kulisser”, sade Gajer. Man har blivit tvungen att ta avsked från den organiserade enhet av tro och civilisation, som man en gång upplevde i Europa, ”men vi kan inte ge upp en europeisk katolicism”, fortsatte han. Och detta gäller även i dagens av splittring präglade tid, ”som är moraliskt och etiskt osäker och oförutsebar”.

Plädering för en ”bedjande kyrka”

Den en gång så starka kristna gemenskapen måste söka vägar inom andlighet och bön, uppmanade Gajer. ”Kyrkan måsta lära människorna hur de skall bedja, eftersom denna det tredje årtusendets kyrka måste vara en bedjande kyrka”. Detta är teologiprofessorn övertygad om. ”Kristendomens samhälleliga, kulturella eller politiska inflytande och betydelse må avta, det spelar inte så stor roll. Men om bönen går förlorad och försvagas, så skulle kristendomen trots allt inflytande den må bli inte bara värdelös och tom, utan rentav farlig.”

Kathpress 2023-11-28

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I dagens situation med tilltagande polarisering i samhället vad gäller politiska frågor ska kyrkan i Ungern ”bli en katalysator för samexistens”. Detta hoppas teologen och prästen Laszlo Gajer, professor i kristen filosofi vid Péter-Pázmány-universitetet i Budapest. Även i Ungern är polarisering allt mera av normaltillstånd, och splittring hör till vardagen, sade Gajer [på tisdagen den 28 november] under en konferens i Szeged. Att på nytt vinna människors förtroende i möjligheten till samexistens har stor betydelse – att påta sig den rollen kan vara en vision inför framtiden för kyrkan och kristendomen.

I den politiska retorikens korseld söker den ungerska kyrkan sin plats sedan någon tid, sade teologen i ett föredrag under en internationell konferens som hade arrangerats av det kateketiska institutet i stiftet Szeged-Csanad, med anledning av tioårsdagen av publiceringen av den påvliga apostoliska exhortationen Evangelii gaudium. För att ta sig ur de politiska ideologiernas grepp måste kyrkan ta sig ur de splittrande tendenserna i samtidens politik och i stället verka för dialog, möten och gemenskap. Detta är inte lätt, och dialog innebär även risker som man dock måste ta, enligt Gajers åsikt. Ty: ”Utan denna risk blir det bara kylig ensamhet och hårt motstånd.”

Samtidigt uppmanar teologiprofessorn till realistisk självskattning och till en återgång till kyrkans ursprungliga uppdrag. Med blicken fäst vid resultaten av den senaste folkräkningen i Ungern, som bland annat angav en minskande andel av de personer som officiellt betecknar sig som tillhöriga en religion, pläderade han till exempel för en sansad men även realistisk syn på de religionsdemografiska siffrorna. Människornas förhållande till religion är ”otroligt dynamisk”, erinrade Gajer om, men varnade dock kyrkorna för att vilja förefalla vara större ”än vi är”.

I många delar av Europa har andelen praktiserande kristna i samhället minskat till en bråkdel. ”Men vi måste även finna svar i Paris, München, Köln eller Bryssel, även om kristendomen där ofta har tvingats att leva i det förgångnas kulisser”, sade Gajer. Man har blivit tvungen att ta avsked från den organiserade enhet av tro och civilisation, som man en gång upplevde i Europa, ”men vi kan inte ge upp en europeisk katolicism”, fortsatte han. Och detta gäller även i dagens av splittring präglade tid, ”som är moraliskt och etiskt osäker och oförutsebar”.

Plädering för en ”bedjande kyrka”

Den en gång så starka kristna gemenskapen måste söka vägar inom andlighet och bön, uppmanade Gajer. ”Kyrkan måsta lära människorna hur de skall bedja, eftersom denna det tredje årtusendets kyrka måste vara en bedjande kyrka”. Detta är teologiprofessorn övertygad om. ”Kristendomens samhälleliga, kulturella eller politiska inflytande och betydelse må avta, det spelar inte så stor roll. Men om bönen går förlorad och försvagas, så skulle kristendomen trots allt inflytande den må bli inte bara värdelös och tom, utan rentav farlig.”

Kathpress 2023-11-28

Detta är en nyhetstext.