Kyrkan i Ecuador kritiserar dödshjälp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska kyrkan i Ecuador har fördömt medhjälp till dödshjälp i vissa bestämda fall. ”Det är djävulskt att vilja försvara livet medan man begår mord inom lagens råmärken”, hette det i ett uttalande på onsdagen den 14 februari från biskopskonferensen i Ecuador. Det mänskliga livet är heligt och okränkbart. ”Det är oroande att se hur denna ’slit-och-släng-kultur” förordas av några jurister och blir en del av vår samhälleliga kultur”, enligt biskoparna.

Författningsdomstolen har fällt en dom i ett fall rörande en svårt sjuk kvinna. Paula Roldan (43) lider sedan tre år tillbaka av amiotrop lateralskleros (ALS) och väckte i augusti 2023 talan mot denna artikel i lagen, som belägger mord med 10 till 13 års fängelse. Genom sin talan via sina advokater anklagade hon rättsväsendet för ”Villkorlig författningstillämpning” i paragrafen som bestraffar läkare som medverkar till självvald dödshjälp, vilket skulle göra slut på hennes lidande. Nu har författningsdomstolen stadfäst beslutet.

Redan den ”vaga” formuleringen i Högsta domstolens dom är farlig enligt kyrkans företrädare. Godtyckliga nyckelbegrepp som ”hälsotillstånd”, ”svåra och oreparabla kroppsliga skador”, eller ”svåra och obotliga sjukdomar” definieras inte närmare. Därmed sätter man livet i fara för psykiatriska patienter eller personer med psykiska störningar och inte ens barn förskonas genom juristernas yttranden.

Biskoparna yttrade skarpa uttalanden mot legaliseringen av aktiv dödshjälp mot bakgrunden av den bristande palliativvården. Den är bara tillgänglig för 3,5 procent av befolkningen. Det är ”cyniskt” är ”ett socialt och politiskt misslyckande” att dödshjälp blir tillåten, utan att man samtidigt befordrar en lagstiftning om palliativ medicinsk behandling.

Den av domarna uttalade ”delaktigheten med döden” kommer slutligen att betalas av de svagaste och mest sårbara individerna är biskoparnas slutsats. Samhället avlägsnar sig från försvaret av livet och öppnar sig för ”de största manipulationerna och värsta tragedierna”. Ecuador befinner sig därmed på ett sluttande plan som kommer till synes redan i mot livet riktade liberaliseringssträvanden.

I sin kritik talar inte kyrkan ”med kylig distans från ovan, utan av engagemang för livet i dess mångfaldiga former” betonar biskoparna. I hela Ecuador bedriver kyrkan hälsovårdsinsatser inom de fattigaste sektorerna i samhället, där man bemödar sig om att återge de lidande ”deras värdighet och bästa livskvalitet”.

Med det senaste domstolsutslaget är Ecuador näst Colombia det andra landet i Latinamerika som tillåter dödshjälp i vissa bestämda fall.

Kathpress 2024-02-15

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska kyrkan i Ecuador har fördömt medhjälp till dödshjälp i vissa bestämda fall. ”Det är djävulskt att vilja försvara livet medan man begår mord inom lagens råmärken”, hette det i ett uttalande på onsdagen den 14 februari från biskopskonferensen i Ecuador. Det mänskliga livet är heligt och okränkbart. ”Det är oroande att se hur denna ’slit-och-släng-kultur” förordas av några jurister och blir en del av vår samhälleliga kultur”, enligt biskoparna.

Författningsdomstolen har fällt en dom i ett fall rörande en svårt sjuk kvinna. Paula Roldan (43) lider sedan tre år tillbaka av amiotrop lateralskleros (ALS) och väckte i augusti 2023 talan mot denna artikel i lagen, som belägger mord med 10 till 13 års fängelse. Genom sin talan via sina advokater anklagade hon rättsväsendet för ”Villkorlig författningstillämpning” i paragrafen som bestraffar läkare som medverkar till självvald dödshjälp, vilket skulle göra slut på hennes lidande. Nu har författningsdomstolen stadfäst beslutet.

Redan den ”vaga” formuleringen i Högsta domstolens dom är farlig enligt kyrkans företrädare. Godtyckliga nyckelbegrepp som ”hälsotillstånd”, ”svåra och oreparabla kroppsliga skador”, eller ”svåra och obotliga sjukdomar” definieras inte närmare. Därmed sätter man livet i fara för psykiatriska patienter eller personer med psykiska störningar och inte ens barn förskonas genom juristernas yttranden.

Biskoparna yttrade skarpa uttalanden mot legaliseringen av aktiv dödshjälp mot bakgrunden av den bristande palliativvården. Den är bara tillgänglig för 3,5 procent av befolkningen. Det är ”cyniskt” är ”ett socialt och politiskt misslyckande” att dödshjälp blir tillåten, utan att man samtidigt befordrar en lagstiftning om palliativ medicinsk behandling.

Den av domarna uttalade ”delaktigheten med döden” kommer slutligen att betalas av de svagaste och mest sårbara individerna är biskoparnas slutsats. Samhället avlägsnar sig från försvaret av livet och öppnar sig för ”de största manipulationerna och värsta tragedierna”. Ecuador befinner sig därmed på ett sluttande plan som kommer till synes redan i mot livet riktade liberaliseringssträvanden.

I sin kritik talar inte kyrkan ”med kylig distans från ovan, utan av engagemang för livet i dess mångfaldiga former” betonar biskoparna. I hela Ecuador bedriver kyrkan hälsovårdsinsatser inom de fattigaste sektorerna i samhället, där man bemödar sig om att återge de lidande ”deras värdighet och bästa livskvalitet”.

Med det senaste domstolsutslaget är Ecuador näst Colombia det andra landet i Latinamerika som tillåter dödshjälp i vissa bestämda fall.

Kathpress 2024-02-15

Detta är en nyhetstext.