Kyrkan i Nicaragua kräver fria val

Efter massprotesterna i Nicaragua med hundratals döda civila har den inrikespolitiska krisen i stor utsträckning försvunnit från nyhetsrubrikerna. Människorättsorganisationer och katolska kyrkan berättar om en ny våg av repression och hotelser mot oppositionen. Enligt den interamerikanska människorättskommissionen (CIDH) försöker den sandinistiska regimen under presidenten Daniel Ortega och hans hustru, vicepresidenten Rosario Murillo, ”bygga upp ett system av kontroller över det civila samhällets organisationer”. Dessa har emellertid rätt till sociala protester, fritt meningsutbyte och delaktighet i offentliga angelägenheter.

Ett konkret exempel: den regeringskritiska sändaren Canal 12 har av en Ortegatrogen domstol dömts att betala en kvarskatt, som berövar sändaren dess ekonomiska grundvalar. Senast blev radiojournalisten Kalua Salazar åtalad för förtal, sedan hon hade anklagat stadsförvaltningen i El Rama för korruption. Anmälningarna om juridiska förföljelser av regeringskritiska journalister hopar sig.

Human Rights Watch (HRW) ser bakom detta ett konkret syfte. Människorättsorganisationen fördömer Ortegaregeringens senaste lagförslag att få total kontroll över de organisationer som delvis finansieras från utlandet. Ytterligare en åtgärd, som officiellt tjänar till att förhindra fake news, kan användas som censur. Dessa åtgärder skulle Ortegaregimen kunna utnyttja ”för att schikanera och förfölja journalister, civilrättsliga grupper och i praktiken straffrättsligt komma åt var och en som kritiserar regeringen”, enligt ordföranden för HRW-America José Miguel Vivanco.

Den katolska kyrkan i landet har vänt sig till offentligheten och till den Europeiska Unionen. ”De får som försvarare av mänskliga rättigheter och demokrati inte glömma Nicaragua”, säger hjälpbiskop Silvio Baez i en intervju i Deutsche Welle. De factofördömde EU-parlamentet denna vecka det senaste lagförslaget i Nicaragua. Ortega tar inget intryck av detta.

Med tanke på valen i november 2021 understryker ärkestiftet i Managua tydligt hur de demokratiska grundrättigheterna undertrycks. Ett deltagande av medborgarna utan nödvändig information från oavhängiga medier, som mer och mer utsätts för tryck är otänkbart. Oroligheterna i befolkningen visar att valet måste förberedas i god tid.

Även ungdomarna i oppositionen har låtit höra av sig. ”Den nationella koalitionen vänder sig till människorättsförsvarare, politiska partier och regeringarna i hela världen att tillgripa alla diplomatiska, politiska och finansiella åtgärder för att sätta Daniel Ortegas och Rosario Murillas diktatur under tryck, så att den respekterar mänskliga rättigheter”, hävdar regeringskritikernas ”ungdomsblock”.

Kathpress 2020-10-12

Detta är en nyhetstext.