Kyrkan manar till humanitet i striden om flyktingfartyg

I dragkampen om de 629 migranterna på flyktingfartyget Aquarius mellan Malta och Italien har den katolska kyrkan engagerat sig. Att föra människoliv i säkerhet är en akt av humanitet och får inte ge upphov till politiska förhandlingar eller en dispyt mellan regeringar, förklarade jesuitordens flyktingtjänst i Rom på måndagen. Nu måste det till en snabb lösning för att tillförsäkra migranterna nödvändig medicinsk vård. Kuriekardinalen Gianfranco Ravasi twittrade Jesusordet ”Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig”. Citatet var hämtat från Matt 25:31–46 om ”Människosonens dom”, enligt vilken människorna kommer att hållas ansvariga inför Gud för sitt sociala förhållningssätt gentemot andra.

Det privata räddningsfartyget Aquarius, som åtnjuter understöd av den tyska hjälporganisationen SOS Mediterranee, ligger stilla mellan Malta och Sicilien i avvaktan på anvisningar från räddningscentralen i Rom. Ombord befinner sig 629 migranter som räddats i vattnen utanför Libyens kust och bland dem finns 123 ensamkommande barn och sju gravida kvinnor. Den maltesiska regeringen har ställt sig avvisande till att ta emot migranterna. Italiens nye inrikesminister Matteo Salvini, från det främlingsfientliga partiet Lega Nord, hotade att stänga de italienska hamnarna om Malta vidhåller sin vägran.

Jesuitordens flyktingtjänst kritiserade det som demonstrativa handlingar med konsekvenser för hälsotillståndet hos män, kvinnor och barn, som inte leder till något i ljuset av avsaknaden av en långsiktig invandringspolitik med möjlighet till en lagstadgad inresa. Tvärtom ökar det bara risken att oskyldiga, som söker säkerhet, får sätta livet till på havet.

Hjälporganisationen Läkare utan gränser meddelade på måndagen att situationen ombord var ”stabil”. Varje ytterligare onödig fördröjning av tillståndet att komma i hamn, bringar emellertid patienterna ombord, särskilt de gravida och ytterligare 15 personer med svåra hudskador och nedkylning och följderna av vistelsen i vattnet.

Italiens förre inrikesminister Marco Minniti anklagade samtidigt sin efterträdare för ”politiskt och humanitärt pokerspel på migranternas ryggar”. Med tanke på det starkt minskade antalet flyktingar råder det inget nödläge, enligt ett uttalande av den vänsterdemokratiske Minniti i den italienska tidningen La Repubblica. Genom dragkampen med Malta om enbart ett enda fartyg sätter Italien sin trovärdighet på spel och hotas av isolering i Europa. Det var rätt att av Malta kräva en större insats i flyktingfrågan, sade Minniti. Salvinis bevekelsgrunder betingades av valtaktiska hänsyn.

Enligt data vid veckoslutet från det italienska inrikesministeriet har det under året illegalt ankommit 13 800 personer över Medelhavet till Italien. Jämfört med motsvarande period under fjolåret är det en minskning med 77 procent.

Kathpress 2018-06-11