Kyrkoledare i Israel protesterar mot utbyggnad av muren i Cremisan Valley

The Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land har utfärdat följande uttalande i vilket de fördömer den planerade utbyggnaden av muren i Cremisan Valley, nära Bethlehem. Muren kommer att separera bönder från sin mark, dela byar, göra en skola till ett slags fängelse och få allvarliga miljökonsekvenser. De som undertecknat säger i uttalandet att ”Utbyggnaden påverkar byn Al Walaja och 58 kristna familjer från Beit Jala, vars levebröd är beroende av denna mark. Dessutom kommer de två lokala Salesian-instituteten påverkas negativt i sitt uppdrag att arbeta med det lokala samhället.

Separerade från Cremisan Valley, kommer det lokala samhället att förlora en av sina sista stora jordbruks- och rekreationsområden, samt en viktiga vattentäkter för jordbrukare. I själva verket är Cremisans grönområde den ”lunga” genom vilken befolkningen i Betlehem kan andas. Dessutom kommer de 450 barn som går i skolan, vilken drivs av Salesian systrar, gå till en skola liknande ett fängelse, omgiven av militära barriärer och check-points.

Den 9 juli 2004 fann den Internationella domstolen muren olaglig enligt internationell rätt. The Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land har samma uppfattning. Vi instruerade därför St Yves Society att anmäla saken till de militära myndigheterna. Det planerade bygget av muren kommer att sätta större press på de återstående kristna som bor i Betlehem. Utan en inkomst och en framtid för sina barn, kommer fler människor besluta sig att lämna det heliga landet.

The Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land förnekar existensen av någon uttrycklig eller underförstådd överenskommelse mellan Vatikanen, den lokala kyrkan och israeliska myndigheter om uppförande av denna illegala mur och därför uppmanar därför starkt staten Israel att avstå från sin plan att skilja Cremisan Valley från Betlehem.

Undertecknat av:

Fouad TWAL
Patriark av Jerusalem för den Latinska riten
Ordförande i A.C.O.H.L.

Elias CHACOUR
Grekiska katolsk melkit
Ärkebiskop av Akka
Vice ordförande i A.C.O.H.L.

Giorgio LINGUA
Apostolic Nuncio för Jordan

Msgr Waldemar SOMMERTAG
Chargé d’Affaires för den Apostoliska Delegationen i Jerusalem & Palestina
Apostolic Nunciature  Israel & Cyprus

Michel SABBAH
Latinsk Patriark av Jerusalem
Emeritus

Yaser Al-AYYASH
Grekisk katolsk-melkitisk ärkebiskop av Petra och Philadelphia, Amman.

ICN 2012-10-23

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

The Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land har utfärdat följande uttalande i vilket de fördömer den planerade utbyggnaden av muren i Cremisan Valley, nära Bethlehem. Muren kommer att separera bönder från sin mark, dela byar, göra en skola till ett slags fängelse och få allvarliga miljökonsekvenser. De som undertecknat säger i uttalandet att ”Utbyggnaden påverkar byn Al Walaja och 58 kristna familjer från Beit Jala, vars levebröd är beroende av denna mark. Dessutom kommer de två lokala Salesian-instituteten påverkas negativt i sitt uppdrag att arbeta med det lokala samhället.

Separerade från Cremisan Valley, kommer det lokala samhället att förlora en av sina sista stora jordbruks- och rekreationsområden, samt en viktiga vattentäkter för jordbrukare. I själva verket är Cremisans grönområde den ”lunga” genom vilken befolkningen i Betlehem kan andas. Dessutom kommer de 450 barn som går i skolan, vilken drivs av Salesian systrar, gå till en skola liknande ett fängelse, omgiven av militära barriärer och check-points.

Den 9 juli 2004 fann den Internationella domstolen muren olaglig enligt internationell rätt. The Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land har samma uppfattning. Vi instruerade därför St Yves Society att anmäla saken till de militära myndigheterna. Det planerade bygget av muren kommer att sätta större press på de återstående kristna som bor i Betlehem. Utan en inkomst och en framtid för sina barn, kommer fler människor besluta sig att lämna det heliga landet.

The Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land förnekar existensen av någon uttrycklig eller underförstådd överenskommelse mellan Vatikanen, den lokala kyrkan och israeliska myndigheter om uppförande av denna illegala mur och därför uppmanar därför starkt staten Israel att avstå från sin plan att skilja Cremisan Valley från Betlehem.

Undertecknat av:

Fouad TWAL
Patriark av Jerusalem för den Latinska riten
Ordförande i A.C.O.H.L.

Elias CHACOUR
Grekiska katolsk melkit
Ärkebiskop av Akka
Vice ordförande i A.C.O.H.L.

Giorgio LINGUA
Apostolic Nuncio för Jordan

Msgr Waldemar SOMMERTAG
Chargé d’Affaires för den Apostoliska Delegationen i Jerusalem & Palestina
Apostolic Nunciature  Israel & Cyprus

Michel SABBAH
Latinsk Patriark av Jerusalem
Emeritus

Yaser Al-AYYASH
Grekisk katolsk-melkitisk ärkebiskop av Petra och Philadelphia, Amman.

ICN 2012-10-23