Kyrkoledare i Ukraina: hot från regeringen skrämmer inte kyrkan

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledaren för den ukrainska katolska kyrkan har försäkrat att prästerna i hans kyrka inte kommer att låta sig hindras av regeringens hot att återkalla registreringen för denna med Rom unierade kyrka med bysantinsk rit.

Kyrkan i fråga har offentliggjort hela texten till det uttalande som gjorts av den grekisk-katolska stor-ärkebiskopen Sviatoslav Shevchuk [se foto] som ett svar på regeringens anklagelse att den ukrainska katolska kyrkan, genom sitt deltagande i demonstrationerna på Självständighetstorget i Kiev, ”systematiskt ådagalagt bristande respekt för lagen”.

Ärkebiskopen konstaterade att regeringen hotat kyrkans verksamhet ”för första gången sedan Ukraina blev självständigt”. Han påpekade vidare att kyrkan stod inför firandet av sitt 25-årsjubileum av dess lagfästa självständighet i det forna Sovjetunionen.

”Jag hoppas att de statliga myndigheterna, särskilt de vars uppgift det är att tjäna folket genom att garantera rätten till religionsfriheten i Ukraina, är kloka nog att inte inleda en förföljelse av kyrkan”, sade den ukrainske prelaten.

Många troende deltog i fredliga demonstrationer på Självständighetstorget, då de uttryckte sin oro över regeringens beslut att tvinga landet att avstå från ett närmande till den Europeiska unionen, sade kyrkoledaren. ”Prästens närvaro där det troende är, utgör en grundläggande del av hans pastorala verksamhet. Präster har rätt att bedja tillsammans med sitt folk. Förverkligandet av denna rätt kräver inte specialtillstånd från regeringen”.

Catholic World News 2014-01-16

Se också inslag i Vatiaknradions engelska redaktion här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledaren för den ukrainska katolska kyrkan har försäkrat att prästerna i hans kyrka inte kommer att låta sig hindras av regeringens hot att återkalla registreringen för denna med Rom unierade kyrka med bysantinsk rit.

Kyrkan i fråga har offentliggjort hela texten till det uttalande som gjorts av den grekisk-katolska stor-ärkebiskopen Sviatoslav Shevchuk [se foto] som ett svar på regeringens anklagelse att den ukrainska katolska kyrkan, genom sitt deltagande i demonstrationerna på Självständighetstorget i Kiev, ”systematiskt ådagalagt bristande respekt för lagen”.

Ärkebiskopen konstaterade att regeringen hotat kyrkans verksamhet ”för första gången sedan Ukraina blev självständigt”. Han påpekade vidare att kyrkan stod inför firandet av sitt 25-årsjubileum av dess lagfästa självständighet i det forna Sovjetunionen.

”Jag hoppas att de statliga myndigheterna, särskilt de vars uppgift det är att tjäna folket genom att garantera rätten till religionsfriheten i Ukraina, är kloka nog att inte inleda en förföljelse av kyrkan”, sade den ukrainske prelaten.

Många troende deltog i fredliga demonstrationer på Självständighetstorget, då de uttryckte sin oro över regeringens beslut att tvinga landet att avstå från ett närmande till den Europeiska unionen, sade kyrkoledaren. ”Prästens närvaro där det troende är, utgör en grundläggande del av hans pastorala verksamhet. Präster har rätt att bedja tillsammans med sitt folk. Förverkligandet av denna rätt kräver inte specialtillstånd från regeringen”.

Catholic World News 2014-01-16

Se också inslag i Vatiaknradions engelska redaktion här