Kyrkor i Frankrike vandaliseras

Efter de senaste fallen av vandalisering och stöld har det i flera församlingar bestämts att kyrkorna skall hållas stängda utanför gudstjänsttid. Tidningen La Croix rapporterade på torsdagen (13 augusti) om olika incidenter, bland annat stöld av liturgiska föremål, reliker och korsvägstavlor samt profanering av hostior och förstörelse.

Den franska biskopskonferensens ansvariga för konst, Gautier Mornas, uppmuntrar församlingarna till att hålla kyrkorna öppna för de troende. I vilket fall som helst måste ovillkorligen konstföremål registreras i ett centralt register, för att de skall kunna identifieras och återfinnas på konstmarknaden. I hela landet har vart fjärde stift över huvud taget ännu inte företagit någon inventering av sitt bestånd av värdefulla religiösa föremål, och i en fjärdedel av stiften pågår det nu.

Vandalisering i kyrkor är sedan flera år ett växande problem i Frankrike. Under år 2019 noterade, enligt tidningsuppgifter, inrikesministeriet 1 052 antikristna incidenter, varar 996 begångna dåd och 56 stycket hot.

Kathpress 2020-08-13

Detta är en nyhetstext.