Kyrkorna i Mellanöstern: urgamla och bräckliga

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En översikt över de olika kristna konfessionerna i Mellanöstern, publicerades på hemsidan Chiesa.espressonline.it, en sammanställning gjord av en expert på området, Giorgio Bernardelli i Bologna, för Sacred Heartfädernas tidskrift Il Regno. Översikten har sammanställts inför påven Franciskus besök i det Heliga landet den 24–26 maj.

Kopter
Mer än 90 procent av de kristna i Egypten tillhör den koptiska ortodoxa kyrkan, som kallas ortodox fastän den efter kyrkomötet i Kalcedon 451 skilde sig från de ortodoxa respektive den katolska kyrkan. På grund av att man vid folkräkningarna i Egypten 1996 och 2006, enligt direktiv från FN, uteslutit frågan om trostillhörighet i enkäterna, råder det osäkerhet om hur många kopterna är. Kyrkan själv hävdar, på grundval av sina egna register, att kopterna utgör tio procent av befolkningen, alltså mellan 8 och 9 miljoner. Myndigheterna däremot hävdar att de är färre, inte fler än 5,1 miljoner och det självständiga Pew Research Center i USA uppskattar antalet till 4,2 miljoner. Det råder också olika uppgifter om hur många som flytt från landet. Det finns också en koptisk kyrka unierad med Rom med cirka 160 000 medlemmar.

Grekisk-ortodoxa
De lyder under två olika patriarkat, dels Jerusalem med omkring en halv miljon medlemmar, som är den största kristna gruppen i Israel, Palestina och Jordanien, dels Antiokia, med patriarksäte i Damaskus, med två miljoner medlemmar i Syrien, Libanon, Turkiet och Irak, men också mycket stora grupper i exil i USA, Latinamerika, Australien och Västeuropa. Uppskattningsvis har omkring 450 000 av 1,5 miljoner kristna i Syrien tvingats lämna sina hem.

Melkiter
Denna grupp skilde sig från patriarkatet i Alexandria 1724, då patriarken av Konstantinopel vägrade erkänna valet av patriarken Kyrillos VI till stolen i Antiokia, då denne ansågs stå för nära Väst. Fem år senare ställde han sig under Rom. Enligt Annuario Pontificio uppgår deras antal till 1,6 miljoner medlemmar, varav endast 750 000 är kvar i Mellanöstern, medan det finns nästan lika många i Latinamerika. I Syrien fanns tidigare ungefär 235 000, men liksom fallet är med de grekisk-ortodoxa är siffrorna osäkra, i Libanon 400 000, samt smärre grupper i Israel, Palestina och Jordanien. Den melkitiske patriarken har säte i Damaskus.

Syrianer
Denna grupp har sitt ursprung i en schism som ägde rum redan före kyrkomötet i Kalcedon år 451. Det var en missionerande kyrka och det finns omkring 5 miljoner syrisk-ortodoxa i Indien, men bara en miljon i Mellanöstern och i diasporan. Det finns också en syrisk katolsk kyrka unierad med Rom, med cirka 140 000 medlemmar i Mellanöstern, de flesta i Syrien och Irak.

Maroniter
Denna kyrka är unierad med Rom. De utgör en majoritet av de kristna i Libanon och har 1,6 miljoner medlemmar enligt Annuario Pontificio. Här har emellertid emigrationen slagit hårt, särskilt under åren med inbördeskrig. I hela Mellanöstern uppskattas antalet till 3,5 miljoner, varav närmare hälften lever i exil, med 1,5 miljoner i Latinamerika.

Kaldéer
Denna kyrka kallas också assyrisk och är unierad med Rom sedan 1553. Före Gulfkriget uppgick dess medlemsantal i Irak till minst en miljon, varav nu endast återstår tre till fyrahundra tusen, de flesta i det irakiska Kurdistan. På grund av det nyligen uppblossade sekteristiska våldet har antalet som är på flykt ökat.

Armenier
Fastän denna kyrka har sitt andliga centrum i Echmiadzin – nuvarande Armenien – har den armenisk-apostoliska kyrkan två viktiga stift i Mellanöstern: katolikatet i Cilicien, som har jurisdiktion över Libanon och Syrien, samt det armeniska patriarkatet i Jerusalem. Den numeriskt största gruppen finns i Libanon, 150 000, samt ytterligare 100 000 i Syrien. Armenierna utgör också den största gruppen kristna i Iran (80 000 – 100 000). Det finns också en med Rom unierad armenisk kyrka med patriark i Beirut. Det finns ungefär 540 000 medlemmar i hela världen, varav färre än 60 000 lever i Mellanöstern i dag.

Latinare
Den latinska gruppen är, bortsett från invandringen av manuell arbetskraft från till exempel Filippinerna till Gulfstaterna, numerärt inte särskilt stor. I hela regionen räknar man med cirka 235 000, endast sju procent av kyrkorna unierade med Rom. Det är den grupp som tillsammans med de grekisk-ortodoxa och melkiterna lidit mest åderlåtning genom utvandring från det Heliga landet. Rent allmänt har antalet kristna i Palestina halverats sedan år 2000. Enligt israelisk statistik utgör de 158 000, kring två procent av befolkningen.

Chiesa.espressonline.it, 2014-02-11

https://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350714?eng=y

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En översikt över de olika kristna konfessionerna i Mellanöstern, publicerades på hemsidan Chiesa.espressonline.it, en sammanställning gjord av en expert på området, Giorgio Bernardelli i Bologna, för Sacred Heartfädernas tidskrift Il Regno. Översikten har sammanställts inför påven Franciskus besök i det Heliga landet den 24–26 maj.

Kopter
Mer än 90 procent av de kristna i Egypten tillhör den koptiska ortodoxa kyrkan, som kallas ortodox fastän den efter kyrkomötet i Kalcedon 451 skilde sig från de ortodoxa respektive den katolska kyrkan. På grund av att man vid folkräkningarna i Egypten 1996 och 2006, enligt direktiv från FN, uteslutit frågan om trostillhörighet i enkäterna, råder det osäkerhet om hur många kopterna är. Kyrkan själv hävdar, på grundval av sina egna register, att kopterna utgör tio procent av befolkningen, alltså mellan 8 och 9 miljoner. Myndigheterna däremot hävdar att de är färre, inte fler än 5,1 miljoner och det självständiga Pew Research Center i USA uppskattar antalet till 4,2 miljoner. Det råder också olika uppgifter om hur många som flytt från landet. Det finns också en koptisk kyrka unierad med Rom med cirka 160 000 medlemmar.

Grekisk-ortodoxa
De lyder under två olika patriarkat, dels Jerusalem med omkring en halv miljon medlemmar, som är den största kristna gruppen i Israel, Palestina och Jordanien, dels Antiokia, med patriarksäte i Damaskus, med två miljoner medlemmar i Syrien, Libanon, Turkiet och Irak, men också mycket stora grupper i exil i USA, Latinamerika, Australien och Västeuropa. Uppskattningsvis har omkring 450 000 av 1,5 miljoner kristna i Syrien tvingats lämna sina hem.

Melkiter
Denna grupp skilde sig från patriarkatet i Alexandria 1724, då patriarken av Konstantinopel vägrade erkänna valet av patriarken Kyrillos VI till stolen i Antiokia, då denne ansågs stå för nära Väst. Fem år senare ställde han sig under Rom. Enligt Annuario Pontificio uppgår deras antal till 1,6 miljoner medlemmar, varav endast 750 000 är kvar i Mellanöstern, medan det finns nästan lika många i Latinamerika. I Syrien fanns tidigare ungefär 235 000, men liksom fallet är med de grekisk-ortodoxa är siffrorna osäkra, i Libanon 400 000, samt smärre grupper i Israel, Palestina och Jordanien. Den melkitiske patriarken har säte i Damaskus.

Syrianer
Denna grupp har sitt ursprung i en schism som ägde rum redan före kyrkomötet i Kalcedon år 451. Det var en missionerande kyrka och det finns omkring 5 miljoner syrisk-ortodoxa i Indien, men bara en miljon i Mellanöstern och i diasporan. Det finns också en syrisk katolsk kyrka unierad med Rom, med cirka 140 000 medlemmar i Mellanöstern, de flesta i Syrien och Irak.

Maroniter
Denna kyrka är unierad med Rom. De utgör en majoritet av de kristna i Libanon och har 1,6 miljoner medlemmar enligt Annuario Pontificio. Här har emellertid emigrationen slagit hårt, särskilt under åren med inbördeskrig. I hela Mellanöstern uppskattas antalet till 3,5 miljoner, varav närmare hälften lever i exil, med 1,5 miljoner i Latinamerika.

Kaldéer
Denna kyrka kallas också assyrisk och är unierad med Rom sedan 1553. Före Gulfkriget uppgick dess medlemsantal i Irak till minst en miljon, varav nu endast återstår tre till fyrahundra tusen, de flesta i det irakiska Kurdistan. På grund av det nyligen uppblossade sekteristiska våldet har antalet som är på flykt ökat.

Armenier
Fastän denna kyrka har sitt andliga centrum i Echmiadzin – nuvarande Armenien – har den armenisk-apostoliska kyrkan två viktiga stift i Mellanöstern: katolikatet i Cilicien, som har jurisdiktion över Libanon och Syrien, samt det armeniska patriarkatet i Jerusalem. Den numeriskt största gruppen finns i Libanon, 150 000, samt ytterligare 100 000 i Syrien. Armenierna utgör också den största gruppen kristna i Iran (80 000 – 100 000). Det finns också en med Rom unierad armenisk kyrka med patriark i Beirut. Det finns ungefär 540 000 medlemmar i hela världen, varav färre än 60 000 lever i Mellanöstern i dag.

Latinare
Den latinska gruppen är, bortsett från invandringen av manuell arbetskraft från till exempel Filippinerna till Gulfstaterna, numerärt inte särskilt stor. I hela regionen räknar man med cirka 235 000, endast sju procent av kyrkorna unierade med Rom. Det är den grupp som tillsammans med de grekisk-ortodoxa och melkiterna lidit mest åderlåtning genom utvandring från det Heliga landet. Rent allmänt har antalet kristna i Palestina halverats sedan år 2000. Enligt israelisk statistik utgör de 158 000, kring två procent av befolkningen.

Chiesa.espressonline.it, 2014-02-11

https://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350714?eng=y