Kyrkorna kräver stopp för utvisningar till Irak

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sveriges kristna råd, SKR, kräver i dag, måndag, i ett gemensamt uttalande undertecknat av bland andra Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd och den katolske biskopen av Stockholm, Anders Arborelius, att Sverige stoppar tvångsavvisningarna av etniska och religiösa minoriteter från Irak. I uttalandet heter det bland annat:

Sverige planerar att avvisa ytterligare ett antal irakier till Irak den 19 januari. Flertalet kommer från de centrala områden som UNHCR och erkända mänskliga rättighets-organisationer alltjämt hävdar är farliga att tvångsavvisa till. En del tillhör etniska eller religiösa minoriteter. Iraks egen migrationsminister har också nyligen vädjat till Sverige att upphöra med tvångsavvisningar med hänsyn till Iraks mottagningsförmåga och det sköra läget i landet. (…) Sveriges Kristna Råd kräver att de ansvariga svenska myndigheterna visar stor lyhördhet inför den uppkomna situationen. Såväl rättssäkerheten som hänsynen till möjligheterna att skapa en varaktig fred i ett mångreligiöst Irak fordrar detta. Sist men inte minst har vi även ett ansvar för de utvisningshotades liv och säkerhet. Sveriges Kristna Råd anser att tvångsavvisningar – särskilt av etniska och religiösa minoriteter från Irak – bör upphöra i nuläget.

Läs hela uttalandet här.

Red., 2011-01-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sveriges kristna råd, SKR, kräver i dag, måndag, i ett gemensamt uttalande undertecknat av bland andra Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd och den katolske biskopen av Stockholm, Anders Arborelius, att Sverige stoppar tvångsavvisningarna av etniska och religiösa minoriteter från Irak. I uttalandet heter det bland annat:

Sverige planerar att avvisa ytterligare ett antal irakier till Irak den 19 januari. Flertalet kommer från de centrala områden som UNHCR och erkända mänskliga rättighets-organisationer alltjämt hävdar är farliga att tvångsavvisa till. En del tillhör etniska eller religiösa minoriteter. Iraks egen migrationsminister har också nyligen vädjat till Sverige att upphöra med tvångsavvisningar med hänsyn till Iraks mottagningsförmåga och det sköra läget i landet. (…) Sveriges Kristna Råd kräver att de ansvariga svenska myndigheterna visar stor lyhördhet inför den uppkomna situationen. Såväl rättssäkerheten som hänsynen till möjligheterna att skapa en varaktig fred i ett mångreligiöst Irak fordrar detta. Sist men inte minst har vi även ett ansvar för de utvisningshotades liv och säkerhet. Sveriges Kristna Råd anser att tvångsavvisningar – särskilt av etniska och religiösa minoriteter från Irak – bör upphöra i nuläget.

Läs hela uttalandet här.

Red., 2011-01-17