Kyrkornas världsråd djupt oroat av våldsutbrottet i Washington

I kölvattnet av Trumpanhängarnas våldsamma protester är Kyrkornas världsråd djupt oroat. ”Den splittrande populistiska politiken under de gångna åren har frigjort krafter som hotar demokratin i Förenta staterna – och i så måtto att de ger andra länder ett exempel – även hela världen”, sade Ioan Sauca, interimistisk generalsekreterare i Kyrkornas världsråd natten till torsdag. Utvecklingen torde få verkningar långt utöver amerikansk inrikespolitik och är av allvarlig internationell betydelse.

Kyrkornas Världsråd kräver ett omedelbart slut på våldet och en återgång till den etablerade demokratiska processen. Alla partier uppmanades att ”motstå kortsiktiga politiska intressen” och handla ansvarsfullt. ”Vi ber att kyrkorna i USA skall undfå vishet och kraft, så att de tar på sig en ledarroll på vägen mot fred, försoning och rättvisa”, sade Sauca.

De amerikanska biskoparna fördömer våldsutbrottet i Washington. Ordföranden i den amerikanska biskopskonferensen, ärkebiskop Gómez, sade ”ett fredligt överlämnande av makten är kännetecknet på denna stora nation. Ärkebiskopen i Washington, kardinal Gregory, fördömde den ”hatiska retoriken i politiken”.

Kathpress 2021-01-07