Kyrkornas världsråd om Hagia Sofia: “bestörtning och sorg”

Generalsekreteraren i Kyrkornas ekumeniska råd, professor Ioan Sauca, uttryckte på lördagen i ett brev till Turkiets president Recep Erdogan, å 350 medlemskyrkors vägnar, sin bestörtning och sorg över beslutet att omvandla Hagia Sofia till moské. I sitt brev fastslog den rumänsk-ortodoxe teologen, enligt stiftelsen “Pro Oriente”, “genom ert beslut att omvandla Hagia Sofia till moské har ni förvandlat positiva signaler om öppenhet i Turkiet till ett tecken på uteslutning och splittring”.

Beslutet har tyvärr fattats utan att man underrättat eller haft någon diskussion med UNESCO med hänsyn till Hagia Sofias “universella värde”, som ratificerats i Världsarvskonventionen. Generalsekreteraren krävde uttryckligen att den turkiske presidenten skulle revidera beslutet.

Hagia Sofia. Foto: Wikimedia commons.

Sedan länge har Kyrkornas världsråd bemödat sig om att få medlemskyrkorna att engagera sig i den interreligiösa dialogen och “bygga broar av ömsesidig respekt och samverkan på basis av de olika samfundens gemensamma värden”, betonade professor Sauca. I svåra tider har rådet och medlemskyrkorna verkat för varandra men även för andra troende, “inklusive muslimska samfund”. […]

I brevet till Erdogan skrev Sauca: “Herr president, ni har ofta betonat det moderna Turkiets identitet som sekulär stat, men i fredags åsidosatte ni en förpliktelse, som rått sedan 1934, att Hagia Sofia som historiskt monument är ett gemensamt arv för mänskligheten. I syfte att främja ömsesidig förståelse, respekt, dialog och samverkan, samt för att undvika väcka upp gamla fientligheter och splittring ber vi er enträget att tänka över beslutet och revidera det.” Generalsekreteraren fastslog att världsrådet var ense med den ekumeniske patriarken Bartholomaios I om att Hagia Sofia ånyo inte får bli en brännpunkt av “konfrontationer och konflikter”, utan fortsätta spela en enhetsskapande roll. […]

Moskvapatriarkatets utrikesminister, metropoliten Hilarion, förklarade på lördagen i rysk tv att denna omvandling skulle påverka den kristna världens relationer med Turkiet. “Det är ett dråpslag mot världsortodoxin, ty för alla ortodoxa över hela världen är Hagia Sofia en symbol, liksom Peterskyrkan för alla katoliker.” Den turkiska statsledningen har visat att den inte vill inlåta sig på några kompromisser när de vägrar lyssna på kyrkoledare och politiker som vill att byggnaden får behålla sin status som museum. […]

Greklands president Katerina Sakellaropoulou betecknade beslutet som “en djupt provokativ aktion mot det internationella samfundet. Det sårar brutalt det historiska minnet och förgiftar Turkiets relationer med hela den civiliserade världen.”

Kathpress 2020-07-13

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Generalsekreteraren i Kyrkornas ekumeniska råd, professor Ioan Sauca, uttryckte på lördagen i ett brev till Turkiets president Recep Erdogan, å 350 medlemskyrkors vägnar, sin bestörtning och sorg över beslutet att omvandla Hagia Sofia till moské. I sitt brev fastslog den rumänsk-ortodoxe teologen, enligt stiftelsen “Pro Oriente”, “genom ert beslut att omvandla Hagia Sofia till moské har ni förvandlat positiva signaler om öppenhet i Turkiet till ett tecken på uteslutning och splittring”.

Beslutet har tyvärr fattats utan att man underrättat eller haft någon diskussion med UNESCO med hänsyn till Hagia Sofias “universella värde”, som ratificerats i Världsarvskonventionen. Generalsekreteraren krävde uttryckligen att den turkiske presidenten skulle revidera beslutet.

Hagia Sofia. Foto: Wikimedia commons.

Sedan länge har Kyrkornas världsråd bemödat sig om att få medlemskyrkorna att engagera sig i den interreligiösa dialogen och “bygga broar av ömsesidig respekt och samverkan på basis av de olika samfundens gemensamma värden”, betonade professor Sauca. I svåra tider har rådet och medlemskyrkorna verkat för varandra men även för andra troende, “inklusive muslimska samfund”. […]

I brevet till Erdogan skrev Sauca: “Herr president, ni har ofta betonat det moderna Turkiets identitet som sekulär stat, men i fredags åsidosatte ni en förpliktelse, som rått sedan 1934, att Hagia Sofia som historiskt monument är ett gemensamt arv för mänskligheten. I syfte att främja ömsesidig förståelse, respekt, dialog och samverkan, samt för att undvika väcka upp gamla fientligheter och splittring ber vi er enträget att tänka över beslutet och revidera det.” Generalsekreteraren fastslog att världsrådet var ense med den ekumeniske patriarken Bartholomaios I om att Hagia Sofia ånyo inte får bli en brännpunkt av “konfrontationer och konflikter”, utan fortsätta spela en enhetsskapande roll. […]

Moskvapatriarkatets utrikesminister, metropoliten Hilarion, förklarade på lördagen i rysk tv att denna omvandling skulle påverka den kristna världens relationer med Turkiet. “Det är ett dråpslag mot världsortodoxin, ty för alla ortodoxa över hela världen är Hagia Sofia en symbol, liksom Peterskyrkan för alla katoliker.” Den turkiska statsledningen har visat att den inte vill inlåta sig på några kompromisser när de vägrar lyssna på kyrkoledare och politiker som vill att byggnaden får behålla sin status som museum. […]

Greklands president Katerina Sakellaropoulou betecknade beslutet som “en djupt provokativ aktion mot det internationella samfundet. Det sårar brutalt det historiska minnet och förgiftar Turkiets relationer med hela den civiliserade världen.”

Kathpress 2020-07-13