Lägesrapport från Amazonassynoden

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inom ramen för Amazonassynoden, som pågår i Vatikanen, kommer man på fredagen [18 oktober, ö.a.] att presentera redogörelser för överläggningarna i de tolv mindre grupperna. Dessa tolv grupper är ordnade efter språk. Detta meddelade i torsdags Vatikanens presstjänst. Förslagen från de så kallade ”Circoli minori” kommer att ligga till grund för utarbetandet av slutdokumentet, som man kommer att överlägga om och rösta om under den sista synodveckan fram till 26 oktober. I centrum för biskopsmötet, som öppnades den 6 oktober, står pastorala utmaningar i den katolska kyrkan i Amazonas, och även sociala och ekologiska frågor.

Medan synodens plenarsammanträden huvudsakligen innehöll uttalanden utan större inbördes samband, blev det, enligt uppgift från deltagare, väsentligen större koncentration på synodens teman i smågrupperna. Uppgiften för de tolv grupperna, som hade sammansatts efter olika språk, var att formulera och motivera konkreta idéer och åtgärder för slutdokumentet.

En trettonhövdad kommitté utvald bland synoddeltagarna arbetar med utkastet till slutdokumentet. Till denna kommitté hör ärkebiskopen av Wien, kardinal Christoph Schönborn. Vid början av synoden sades det att ett första utkast för slutdokumentet skall presenteras för deltagarna den 21 oktober. Slutversionen skall läggas fram i plenum den 25 oktober, och man skall rösta om det den 26 oktober, under synodens sista generalförsamling. Om texten offentliggörs, är det påvens sak att besluta om. Synoden avslutas den 27 oktober.

Kathpress 2019-10-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inom ramen för Amazonassynoden, som pågår i Vatikanen, kommer man på fredagen [18 oktober, ö.a.] att presentera redogörelser för överläggningarna i de tolv mindre grupperna. Dessa tolv grupper är ordnade efter språk. Detta meddelade i torsdags Vatikanens presstjänst. Förslagen från de så kallade ”Circoli minori” kommer att ligga till grund för utarbetandet av slutdokumentet, som man kommer att överlägga om och rösta om under den sista synodveckan fram till 26 oktober. I centrum för biskopsmötet, som öppnades den 6 oktober, står pastorala utmaningar i den katolska kyrkan i Amazonas, och även sociala och ekologiska frågor.

Medan synodens plenarsammanträden huvudsakligen innehöll uttalanden utan större inbördes samband, blev det, enligt uppgift från deltagare, väsentligen större koncentration på synodens teman i smågrupperna. Uppgiften för de tolv grupperna, som hade sammansatts efter olika språk, var att formulera och motivera konkreta idéer och åtgärder för slutdokumentet.

En trettonhövdad kommitté utvald bland synoddeltagarna arbetar med utkastet till slutdokumentet. Till denna kommitté hör ärkebiskopen av Wien, kardinal Christoph Schönborn. Vid början av synoden sades det att ett första utkast för slutdokumentet skall presenteras för deltagarna den 21 oktober. Slutversionen skall läggas fram i plenum den 25 oktober, och man skall rösta om det den 26 oktober, under synodens sista generalförsamling. Om texten offentliggörs, är det påvens sak att besluta om. Synoden avslutas den 27 oktober.

Kathpress 2019-10-17