Latinamerikanska biskopar: social explosion på gång

Den latinamerikanska biskopskonferensen CELAM har med tanke på den aktuella krisen i Latinamerika uppmanat alla berörda till att visa större intresse för det gemensamma goda. I hela regionen upplever man ett slags ”social explosion”, som inte har funnits tidigare, hette det i en kommuniké som i måndags (lokal tid) offentliggjordes av Miguel Cabrejos, ordförande för CELAM.

Den peruanske ärkebiskopen av Trujillo hänvisade till det spända läget i Bolivia, Venezuela, Haiti, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Ecuador, Chile och Peru. ”Oroligheterna har orsakats av korruption och brist på demokrati samt fattigdom, ojämlikhet, arbetslöshet och undersysselsättning, och även av hälso- utbildnings- och transportväsen, som fungerar dåligt”, enligt Cabrejos.

Ärkebiskopen fördömde alla slag av våld och uppmanade till fredliga lösningar, som bara kan uppnås genom dialog mellan alla viktiga aktörer och institutioner. Han förmanade de ansvariga politikerna att immunitet inte får leda till att man går fri från straff.

Biskopskonferensen CELAM med säte i Colombias huvudstad Bogota bidrog under andra hälften av 1900-talet med viktiga bidrag till utveckling av teologi och samhällsstrukturer i Latinamerika. På senare tid har dess roll försvagats väsentligt.

Kathpress 2019-11-12

Detta är en nyhetstext.