Latinamerikas biskopar och lekfolk samlas för synodalt möte

Den franska tidningen La Croix rapporterar att den latinamerikanska biskopskonferensen CELAM kommer att samlas för ett synodalt stormöte från och med den 21 november i basilikan Vår Fru av Guadalupe i Mexiko City. Under en veckas tid kommer man bland annat att diskutera den nedgång som den katolska kyrkan under många år har upplevt i denna del av världen och försöka hitta potentiella lösningar. CELAM har haft liknande stormöten förr, men detta är första gången som även lekfolk, präster och ordensfolk har bjudits in. Programmet för själva mötet omfattar olika föredrag, vittnesmål och arbetsgrupper.

Basilikan Vår Fru av Guadalupe i Mexiko City. Foto: Wikimedia commons.

Medan resten av den katolska världen har påbörjat den synodala process som påven Franciskus har tagit initiativet till kommer det latinamerikanska mötet att bli något av ett testlabb i detta avseende: enligt organisatörerna har över 60 000 personer deltagit i förberedande sammanträden som anordnats i de olika deltagarländerna. Vid dessa möten har fokus legat på att lyssna.

Enligt uppgifter från La Croix presenterade kardinal Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga i september de viktigaste ämnena som man önskade lyssna särskilt mycket efter: våld, korruption, bristen på rättsliga påföljder och den politiska klassens agerande som inte stämmer överens med samhällets behov. ”Dessa verkligheter upplevs i olika grad i våra länder, men de är likväl en del av vår vardag”, underströk kardinal Maradiaga.

Två år efter Amazonassynoden som hölls i Rom kommer man under denna vecka i Mexiko City även att konfrontera en fråga som det fram tills nu har talats tyst om, men som märks av överallt: hur ska man svara på pingstkyrkornas till synes ohejdbara tillväxt? I många av Latinamerikas länder har numera de protestantiska kyrkorna lika många medlemmar som den katolska.

Ett febrilt arbete kommer att pågå under hela veckan för att sammanställa de slutsatser som man har kommit fram till och målet är att kunna presentera ett slutgiltigt dokument den 27 november. Detta dokument är tänkt att fungera som en utgångspunkt för de tio kommande årens evangeliserings-arbete.

Red. 2021-11-21

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här