Ledande religionsföreträdare i Storbritannien: ”Rösta för att stanna i EU”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Rowan_Williams_-001b37 ledande brittiska religionsföreträdare, under ledning av den pensionerade ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, har i ett upprop vädjat till medborgarna att rösta för att stanna kvar i EU i den kommande folkomröstningen, ”Brexit”. Endast en katolsk prelat, den pensionerade biskopen av Brentwood, Thomas McMahon, skrev under dokumentet. Landets katolska biskopar har ställt sig neutrala beträffande folkomröstningen, dock med prominenta representanter på båda sidor, enligt Catholic World News 2016-05-31.

Uppropet har publicerats i The Guardian och har följande ordalydelse:

”Tron handlar om integration och att bygga broar, inte om isolering och att upprätta barriärer. I egenskap av ledande gestalter i olika trossamfund, vill vi uppmana våra troende att tänka på de negativa konsekvenserna av ett utträde skulle få för det vi är mest engagerade i.
De senaste 70 åren har varit den längsta fredsperioden i Europas historia. Institutioner som gör det möjligt för oss att arbeta tillsammans och förstå både våra skillnader och det vi har gemensamt, bidrar till ökad säkerhet och en känsla av gemensam strävan.
Till detta kommer att de utmaningar vi står inför i dag endast kan mötas i en gemensam europeisk och global kontext: att bekämpa fattigdom i den underutvecklade länderna, bemöta klimatförändringarna och skapa den stabilitet som är nödvändig för att klara av migrationskrisen.
Vi hoppas att människor, när de lägger sin röst den 23 juni, ville tänka efter huruvida en underminering av de internationella institutioner som fått i uppdrag att nå dessa mål verkligen skulle kunna bidra till en mera rättvis, renare och säkrare värld.”

En undertecknare, Eurof Thomas från Cardiff, påpekar i en kommentar:
”Det är goda nyheter att världens största oljebolag äntligen insett att det pågår en väldig tillväxt inom sektorn för förnybar energi. […] Trots de fallande oljepriserna kunde man under 2015 notera ett nytt rekord för globala investeringar i förnybar energi – mer än dubbelt så mycket som investeringarna i nya kol- resp. gasbaserade kraftanläggningar. […] Plötsligt ter sig Europas framtid både renare och säkrare. Investeringarna säkerställer inte bara lägre utsläpp av koldioxid, utan har konsekvenser för EU:s oberoende, både när det gäller energi och säkerhet. […] Ryssland torde med mindre sannolikhet kunna hota stänga sina gasleveranser till Europa och mindre benäget att inlåta sig på militära äventyrligheter vid EU:s östra gränser. Likaledes kommer vissa Gulfstater att få försämrade finansiella möjligheter att understödja fördärvbringande versioner av islam på världsvid basis. Tillväxten av förnybar, ren energi garanterar ökad säkerhet och en mera kraftfull diplomati.”

The Guardian, 2016-05-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Rowan_Williams_-001b37 ledande brittiska religionsföreträdare, under ledning av den pensionerade ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, har i ett upprop vädjat till medborgarna att rösta för att stanna kvar i EU i den kommande folkomröstningen, ”Brexit”. Endast en katolsk prelat, den pensionerade biskopen av Brentwood, Thomas McMahon, skrev under dokumentet. Landets katolska biskopar har ställt sig neutrala beträffande folkomröstningen, dock med prominenta representanter på båda sidor, enligt Catholic World News 2016-05-31.

Uppropet har publicerats i The Guardian och har följande ordalydelse:

”Tron handlar om integration och att bygga broar, inte om isolering och att upprätta barriärer. I egenskap av ledande gestalter i olika trossamfund, vill vi uppmana våra troende att tänka på de negativa konsekvenserna av ett utträde skulle få för det vi är mest engagerade i.
De senaste 70 åren har varit den längsta fredsperioden i Europas historia. Institutioner som gör det möjligt för oss att arbeta tillsammans och förstå både våra skillnader och det vi har gemensamt, bidrar till ökad säkerhet och en känsla av gemensam strävan.
Till detta kommer att de utmaningar vi står inför i dag endast kan mötas i en gemensam europeisk och global kontext: att bekämpa fattigdom i den underutvecklade länderna, bemöta klimatförändringarna och skapa den stabilitet som är nödvändig för att klara av migrationskrisen.
Vi hoppas att människor, när de lägger sin röst den 23 juni, ville tänka efter huruvida en underminering av de internationella institutioner som fått i uppdrag att nå dessa mål verkligen skulle kunna bidra till en mera rättvis, renare och säkrare värld.”

En undertecknare, Eurof Thomas från Cardiff, påpekar i en kommentar:
”Det är goda nyheter att världens största oljebolag äntligen insett att det pågår en väldig tillväxt inom sektorn för förnybar energi. […] Trots de fallande oljepriserna kunde man under 2015 notera ett nytt rekord för globala investeringar i förnybar energi – mer än dubbelt så mycket som investeringarna i nya kol- resp. gasbaserade kraftanläggningar. […] Plötsligt ter sig Europas framtid både renare och säkrare. Investeringarna säkerställer inte bara lägre utsläpp av koldioxid, utan har konsekvenser för EU:s oberoende, både när det gäller energi och säkerhet. […] Ryssland torde med mindre sannolikhet kunna hota stänga sina gasleveranser till Europa och mindre benäget att inlåta sig på militära äventyrligheter vid EU:s östra gränser. Likaledes kommer vissa Gulfstater att få försämrade finansiella möjligheter att understödja fördärvbringande versioner av islam på världsvid basis. Tillväxten av förnybar, ren energi garanterar ökad säkerhet och en mera kraftfull diplomati.”

The Guardian, 2016-05-29