Ledaren för LCWR menar att Vatikanens granskning väcker frågor om samvetsfrihet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Konflikten mellan Leadership Conference of Women Religious (LCWR) och Troskongregationen över en reform av LCWR handlar i slutändan om huruvida man kan ”vara en katolik och ha ett ifrågasättande sinne”, sade LCWR:s ordförande i en intervju i programmet Fresh Air på National Public Radio.

Franciskansystern Pat Farrell berättade också i intervjun den 17 juli att hon gärna skulle se en diskussion om huruvida ”samvetsfrihet i kyrkan är genuint infriad”.

”En av våra djupaste förhoppningar är att vårt sätt att hantera situationen vi befinner oss i just nu, kan göra det möjligt att hjälpa till att skapa en trygg och respektfull miljö där kyrkoledare, tillsammans med lekmannakatoliker, öppet kan ställa frågor och i frihet söka sanningen i den mycket komplexa och snabbt förändrade frågor som vi står inför i vår tid”, sade hon.

”Det är vårt hopp”, tillade hon. ”Men det klimatet finns inte än”.

Syster Farrell diskuterade Vatikanens doktrinära bedömning av LCWR, som har cirka 1 500 ledare av amerikanska kongregationer för kvinnor som medlemmar och tillsammans representerar cirka 80 procent av landets 57 000 systrar. Dess kanoniska status är erkänd av Vatikanen.

Den doktrinära bedömningen menade att reformer behövs för att säkerställa LCWR:s trohet mot den katolska läran i områden som omfattar abort, eutanasi, kvinnors prästvigning och homosexualitet.

Ärkebiskop J. Peter Sartain i Seattle utnämndes i april för att tillhandahålla ”omdöme, vägledning och godkännande, vid behov, i reformarbetet” av organisationen. Ärkebiskop Sartain har till sin hjälp biskop Leonard P. Blair från Toledo, Ohio, och biskop Thomas J. Paprocki från Springfield, Illinois.

Biskop Blair kommer att intervjuas i samma program nästa vecka. En taleskvinna för den amerikanska biskopskonferensen avböjt att kommentera intervjun med syster Farrell till CNS eftersom biskop Blair är planerad att vara med i samma program.

I intervjun sade syster Farrell att LCWR just nu är i en ”processe att samla in perspektiv från alla våra medlemmar” i väntan på konferensens stormöte den 7–11 augusti i St Louis. ”Vi hoppas att mötet i augusti kommer att resultera i en tydligare inriktning om hur styrelsen och ordförandeskapet kan fortsätta”.

På frågan om organisationens alternativ sade hon att ”några av alternativen är att bara följa de direktiv som ges till oss, eller säga att vi inte kan uppfylla detta och se vad Vatikanen gör då. Eller avgår vi, bildar en separat organisation, eller, och det är min förhoppning, att vi på något sätt kan, i en anda utan konflikt, leta efter en tredje väg som inte bara definierar uppdraget och de frågor som vi står inför i svart-vita termer”.

Syster Farrell, vars mandatperiod som ordförande slutar i augusti, sade att hon tyckte Vatikanens oro fokuserade mer på ”de frågor vi tenderar att vara mer tysta om”, såsom abort och samkönade äktenskap, snarare än på särskilda ståndpunkter som LCWR har tagit.

”Vi har uppriktigt uttryckt oro över några av kyrkans ställningstaganden rörande sexualiteten”, sade hon. ”Undervisningen och tolkningen av tron kan inte förbli statisk och måste omformuleras, omprövas i ljuset av den värld vi lever i och de nya frågor, nya realiteter som uppstår ur detta.”

På frågan om abort, sade hon att arbetet bland amerikanska systrar är inriktat ”mycket pro-life”. ”Vi skulle dock ifrågasätta en policy som är mer pro-fostret än pro-life”, sade syster Farrell. ”Du vet, om rättigheterna för de ofödda står över alla rättigheter för dem som redan är födda, är det en förvrängning också”. ”Det finns så mycket som sägs om abort som ofta formuleras i extrema och polariserande termer att vi väljer att inte ta del av den debatten som redan får så stor uppmärksamhet i andra delar av den katolska kyrkan. Vi har gett röst åt andra frågor som inte är lika debatterade, men lika viktiga”, tillade hon.

Katolska kyrkans katekes säger att kyrkans undervisning om ”det moraliskt onda i varje framkallad abort” förblir ”oföränderlig”. ”Mänskligt liv skall respekteras och skyddas från befruktningsögonblicket” och ”Den omistliga rätten till liv för varje oskyldig individ är en konstitutiv del av ett civilt samhälle och dess lagstiftning”, står det.

Syster Farrell sade i intervjun att Vatikanen är kritisk till ett ställningstagande som togs av LCWR angående prästvigning av kvinnor, som togs 1977, innan den salige Johannes Paulus II i 1988 års apostoliska brev Ordinatio sacerdotalis skrev att ”kyrkan har ingen som helst befogenhet att införa prästvigning av kvinnor och att denna bedömning skall hållas av alla kyrkans troende”.

”Sedan dess har LCWR inte talat offentligt om prästvigning av kvinnor”, sade hon, men ”vi fortsätter att vara mycket engagerade i att kvinnornas roll i kyrkan uppmärksammas och accepteras som jämlikt och att kyrkan berikas av de gåvor som kvinnor för med sig”.

CNS 2012-07-19

En utskrift av hela intervjun finns här (engelska).

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Konflikten mellan Leadership Conference of Women Religious (LCWR) och Troskongregationen över en reform av LCWR handlar i slutändan om huruvida man kan ”vara en katolik och ha ett ifrågasättande sinne”, sade LCWR:s ordförande i en intervju i programmet Fresh Air på National Public Radio.

Franciskansystern Pat Farrell berättade också i intervjun den 17 juli att hon gärna skulle se en diskussion om huruvida ”samvetsfrihet i kyrkan är genuint infriad”.

”En av våra djupaste förhoppningar är att vårt sätt att hantera situationen vi befinner oss i just nu, kan göra det möjligt att hjälpa till att skapa en trygg och respektfull miljö där kyrkoledare, tillsammans med lekmannakatoliker, öppet kan ställa frågor och i frihet söka sanningen i den mycket komplexa och snabbt förändrade frågor som vi står inför i vår tid”, sade hon.

”Det är vårt hopp”, tillade hon. ”Men det klimatet finns inte än”.

Syster Farrell diskuterade Vatikanens doktrinära bedömning av LCWR, som har cirka 1 500 ledare av amerikanska kongregationer för kvinnor som medlemmar och tillsammans representerar cirka 80 procent av landets 57 000 systrar. Dess kanoniska status är erkänd av Vatikanen.

Den doktrinära bedömningen menade att reformer behövs för att säkerställa LCWR:s trohet mot den katolska läran i områden som omfattar abort, eutanasi, kvinnors prästvigning och homosexualitet.

Ärkebiskop J. Peter Sartain i Seattle utnämndes i april för att tillhandahålla ”omdöme, vägledning och godkännande, vid behov, i reformarbetet” av organisationen. Ärkebiskop Sartain har till sin hjälp biskop Leonard P. Blair från Toledo, Ohio, och biskop Thomas J. Paprocki från Springfield, Illinois.

Biskop Blair kommer att intervjuas i samma program nästa vecka. En taleskvinna för den amerikanska biskopskonferensen avböjt att kommentera intervjun med syster Farrell till CNS eftersom biskop Blair är planerad att vara med i samma program.

I intervjun sade syster Farrell att LCWR just nu är i en ”processe att samla in perspektiv från alla våra medlemmar” i väntan på konferensens stormöte den 7–11 augusti i St Louis. ”Vi hoppas att mötet i augusti kommer att resultera i en tydligare inriktning om hur styrelsen och ordförandeskapet kan fortsätta”.

På frågan om organisationens alternativ sade hon att ”några av alternativen är att bara följa de direktiv som ges till oss, eller säga att vi inte kan uppfylla detta och se vad Vatikanen gör då. Eller avgår vi, bildar en separat organisation, eller, och det är min förhoppning, att vi på något sätt kan, i en anda utan konflikt, leta efter en tredje väg som inte bara definierar uppdraget och de frågor som vi står inför i svart-vita termer”.

Syster Farrell, vars mandatperiod som ordförande slutar i augusti, sade att hon tyckte Vatikanens oro fokuserade mer på ”de frågor vi tenderar att vara mer tysta om”, såsom abort och samkönade äktenskap, snarare än på särskilda ståndpunkter som LCWR har tagit.

”Vi har uppriktigt uttryckt oro över några av kyrkans ställningstaganden rörande sexualiteten”, sade hon. ”Undervisningen och tolkningen av tron kan inte förbli statisk och måste omformuleras, omprövas i ljuset av den värld vi lever i och de nya frågor, nya realiteter som uppstår ur detta.”

På frågan om abort, sade hon att arbetet bland amerikanska systrar är inriktat ”mycket pro-life”. ”Vi skulle dock ifrågasätta en policy som är mer pro-fostret än pro-life”, sade syster Farrell. ”Du vet, om rättigheterna för de ofödda står över alla rättigheter för dem som redan är födda, är det en förvrängning också”. ”Det finns så mycket som sägs om abort som ofta formuleras i extrema och polariserande termer att vi väljer att inte ta del av den debatten som redan får så stor uppmärksamhet i andra delar av den katolska kyrkan. Vi har gett röst åt andra frågor som inte är lika debatterade, men lika viktiga”, tillade hon.

Katolska kyrkans katekes säger att kyrkans undervisning om ”det moraliskt onda i varje framkallad abort” förblir ”oföränderlig”. ”Mänskligt liv skall respekteras och skyddas från befruktningsögonblicket” och ”Den omistliga rätten till liv för varje oskyldig individ är en konstitutiv del av ett civilt samhälle och dess lagstiftning”, står det.

Syster Farrell sade i intervjun att Vatikanen är kritisk till ett ställningstagande som togs av LCWR angående prästvigning av kvinnor, som togs 1977, innan den salige Johannes Paulus II i 1988 års apostoliska brev Ordinatio sacerdotalis skrev att ”kyrkan har ingen som helst befogenhet att införa prästvigning av kvinnor och att denna bedömning skall hållas av alla kyrkans troende”.

”Sedan dess har LCWR inte talat offentligt om prästvigning av kvinnor”, sade hon, men ”vi fortsätter att vara mycket engagerade i att kvinnornas roll i kyrkan uppmärksammas och accepteras som jämlikt och att kyrkan berikas av de gåvor som kvinnor för med sig”.

CNS 2012-07-19

En utskrift av hela intervjun finns här (engelska).