Ledaren för Wir sind Kirche uppmanas att avgå

Den tidigare ordföranden för rörelsen ”Wir sind Kirche” i Österrike, Hans Peter Hurka, uppmanar nu rörelsens nuvarande ordförande Martha Heizer att frivilligt avgå. Annars hotar rörelsen att splittras, förklarar Hurka i ett skriftligt ställningstagande.

Martha Heizer och hennes man Gert Heizer har dragit på sig det kyrkliga straffet exkommunikation eftersom de på eget initiativ firar eukaristin utan präst. I ett skriftligt ställningstagande till nyhetsbyrån Kathpress i dag skriver rörelsens förre ordförande Hurka att han själv gjort klart för rörelsens styrelse att han inte stöder sådana privata eukaristifiranden utan präst. Också andra  ledamöter av styrelsen, förutom paret Heizer, har deltagit i dessa mässfiranden utan präst, men dessa ledamöter har ångrat sig och gentemot biskopen i Innsbruck försäkrat  att de framöver inte kommer att delta i sådana handlingar.

Den tidigare ordföranden Hurka skriver i sitt uttalande vidare att ”Eukaristin får absolut inte missbrukas till ett kampmedel. Eukaristin är en kärlekens måltid. All slags polemik och instrumentalisering av eukaristin måste avvisas.” Vidare heter det i uttalandet: ”Martha Heizer bör frivilligt avgå ur styrelsen vid vårt nästa styrelsemöte på tisdagen efter pingstdagen. Om hon inte gör det får vi lov att inkalla en plenarförsamling för att avgöra saken. Dessa eukaristifiranden utan präst är inte bara en privat angelägenhet för paret Heizer. De berör också Wir sind Kiche, eftersom Martha Heizer har publicerat sitt eget ställningstagande till exkommunikationen på Wir sind Kirches officiella hemsida. Därmed uppstår en fullständig identifikation med rörelsen. /…/ Därigenom försvagas rörelsen och vår strävan efter en kyrkoreform.”

Även det så kallade prästinitiativet (”Pfarrerinitiative”) i Tyrolen har genom sin ledare Franz Kranebitter tagit avstånd från paret Heizers agerande, liksom även Österrikes katolska lekmannaråd (KLRÖ) som genom sin president Theo Quendler förklarat att Marta Heizer inte längre får representera plattformen Wir sind Kirche inom KLRÖ.

Kathpress 2014-05-26

Läs mer: Martha Heizer är ordförande också för den internationella rörelsen International Movement We Are Church. Läs mer på deras hemsida här.