Lilla Thérèses föräldrar helgonförklaras

På tredje söndagen under biskopssynoden – den 18 oktober – kommer för första gången i kyrkans historia ett äkta par, som inte dödades för sin tros skull, att kanoniseras: Louis och Zelie Martin. Påven Franciskus leder kl. 10.30 på Petersplatsen högtiden, till vilken det väntas mer än 50 000 pilgrimer. Det kommer att bli den religiösa höjdpunkten under synoden, som slutar den 25 oktober.

Det franska äkta paret Louis Martin (1823–1894) och Zelie Martin, född Guerin, (1831–1877) var föräldrar till den heliga Thérèse av Lisieux. Att kanoniseringen sammanfaller med biskopssynoden om familjen i Vatikanen är ingen tillfällighet. Under de gångna 500 åren har äkta par helgonförklarats tillsammans endast därför att de dog som martyrer, inte därför att de levt föredömligt som gifta.

Under synoden finns relikerna av det äkta paret Martin och den heliga Thérèse utställda i basilikan Santa Maria Maggiore. Helgonförklaringen understryker att syftet med denna biskopssynod är att vara en kyrka som,  ifråga om äktenskap och familj, mindre lär och fördömer och mer hjälper, värvar och motiverar. Den bästa motivationen är förebilder. Ibland måste man gå mycket långt tillbaka i tiden för att finna sådana äkta par: påven Benedictus XVI hänvisade i sitt budskap till Världsfamiljedagen i Mexico City 2009 till den romerske senatorn Gordianus och hans hustru Silvia på 500-talet, som var föräldrar till påven Gregorius den Store.

Trosvittnen i en kyrkofientlig tid

Paret Martin levde under en mycket turbulent tid  i den franska inrikespolitiken. Napoleon III avgick och den agnostiska-kyrkofientliga tredje republiken utropades. Louis Martin var juvelerare och urmakare, och hans Zelie tillverkade spetsar. Båda kom från religiösa familjer.

Äktenskapet ingicks 1858. Paret fick nio barn och tvingades uthärda flera prövningar: tre barn dog i späd ålder, en flicka i fem års ålder; kvar blev fem döttrar, som tidvis hemsöktes av svåra sjukdomar. När modern Zelie 1877 dog endast 46 år gammal av en brösttumör, flyttade änklingen med sina döttrar till Lisieux och ägnade sig helt åt att uppfostra dem. Alla döttrarna följde, stödda av fadern, kallelsen att träda in i en orden. Louis Martin dog 1894 efter ett långt lidande av åderförkalkning, förlamningar och med själsförmögenheterna starkt reducerade.

Den heliga Thérèse av Lisieux sade själv som sina föräldrar: ”Den käre Gud har gett mig en fader och en moder, som var mera värdiga himmelen än jorden.” Föräldrarnas fromma liv var grundvalen för att alla deras döttrar gick in i ordenslivet.

Sambandet, äktenskap – ordensliv – helighet, återfinns redan i helgonkalendern där heliga kvinnor, som har blivit fria för ordensliv därför att deras män dött tidigt.

Processen med att helgonförklara paret Martin misstänktes först för att åter ha kopplingar till en orden: de skulle helgonförklaras endast därför att de var föräldrar till ett helgon. Men denna förmodan avvisades uttryckligen redan 2008, under saligförklaringsprocessen i franska Lisieux.

Kathpress 2015-10-08

Hemsidan för Karmelitorden i Sverige finns här