Lombardi: påven och de rådgivande kardinalerna önskar reformera synoden

Det åttahövdade kardinalsrådet, som bistår påven Franciskus i frågorna kring kuriereformen, behandlade under sina pågående sammanträden som första konkreta dagordningspunkt biskopssynodernas funktionssätt. Det informerade Vatikanens talesperson pater Federico Lombardi vid en presskonferens i Vatikanen under onsdagen. Franciskus har flera gånger uttryckligen önskat ett ”mindre stelbent” förfarande vid synoderna och konsistorierna.

Ämnesmässigt kommer nästa synod år 2015 att handla om själavården av familjerna, och då kommer bland annat frågan om sakramenten för de omgifta frånskilda att tas upp, enligt Lombardi. Den nyutnämnde sekreteraren för synoden, ärkebiskop Lorenzo Baldisseri, deltog i tisdagens middag vid kardinalernas runda bord, meddelade Lombardi.

Arbetssätt och kompetens hos biskopssynoden, som ursprungligen inrättades utifrån kollegialitetstanken, har under senare tid alltmer tydligt efterfrågats och den nye påven lägger största vikt vid kollegialiteten. Eftersom nästa synod äger rum redan 2015 och nedräkningen för förberedelserna snart måste börja står detta tema i förgrunden för överläggningarna, som pågår till torsdag. Redan nästa vecka måste temat för nästa biskopssynod skickas vidare till världskyrkan för noggrann förberedelse, enligt Lombardi.

I Vatikanen hette det på onsdagen att kardinalsrådet uppenbarligen hade samtalat om kompetensen för synoden, som hittills uteslutande varit ett rådgivande organ utan beslutande befogenhet. Dessutom ska man ha samrått om möjligheterna av ett effektivare arbete och av ett mer direkt utbyte i stället för det hittillsvarande uppradandet av monologer efter varandra.

Den nya mötesplatsen Santa Marta

Efter det konstituerande mötet i den tidigare påvliga våningens privatbibliotek flyttade Franciskus och hans rådgivare på måndagsmorgonen till Vatikanens gästhem Santa Marta. Detta är bekvämare, i synnerhet som Franciskus liksom även hans åtta kardinaler bor och intar sina måltider där, enligt Lombardi. Arbetet är intensivt, koncentrat och hjärtligt.

Var och en av de tre arbetsdagarna har inletts med en tidig mässa i gästhusets kapell, därefter har man sammanträtt från kl. 9 till kl. 12.30 och sedan åter från kl. 16 till kl. 19. Endast på onsdagsmorgonen avvek påven för att hålla sin generalaudiens för tiotusentals troende på Petersplatsen.

I sin första sittning lät den rådgivande gruppen de organisatoriska och ämnesmässiga frågorna bli föremål för en teologisk reflexion över kyrkans väsen utifrån uttalandena av Andra Vatikankonciliet (1962–1965). Det handlade om mission och kyrkans uppdrag, om förhållandet mellan den universella kyrkan och lokalkyrkorna, om gemenskap och deltagande, om kollegialitet. Vidare talade man om ”de fattigas kyrka” och om lekfolkets roll, om de kyrkliga institutionernas tjänande karaktär och ansvaret för det gemensamma bästa.

Rådsmedlemmarna är inte ”kontintal-delegerade”

Den andra dagen tog så kardinalerna upp de egentliga frågorna för kuriereformen – hur ska myndigheterna vara uppbyggda och struktererade, hur är dikasteriernas [departementens] förhållande till påven, hur förhåller de sig till varandra, hur bör statssekretariatet fungera? Detta är en vidare frågeställning, till vilken som väntat många förslag och impulser från världskyrkan har kommit in, betonade Lombardi. Därför behöver det nya kardinalsrådet mycket tid. Det kommer säkert inte att fattas några beslut under denna första samtalsrunda.

Det nya rådets medlemmar är inte några ”kontintal-delegerade” undan de är erfarna biskopar från betydande stift, som är väl insatta i den universella kyrkans frågor, klargjorde Lombardi. Dessa personer har påvens stora förtroende och uppskattning, de är ”visa” och befinner sig på samma våglängd.

Kathpress 2013-10-02

Läs mer från Vatican Insider här

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det åttahövdade kardinalsrådet, som bistår påven Franciskus i frågorna kring kuriereformen, behandlade under sina pågående sammanträden som första konkreta dagordningspunkt biskopssynodernas funktionssätt. Det informerade Vatikanens talesperson pater Federico Lombardi vid en presskonferens i Vatikanen under onsdagen. Franciskus har flera gånger uttryckligen önskat ett ”mindre stelbent” förfarande vid synoderna och konsistorierna.

Ämnesmässigt kommer nästa synod år 2015 att handla om själavården av familjerna, och då kommer bland annat frågan om sakramenten för de omgifta frånskilda att tas upp, enligt Lombardi. Den nyutnämnde sekreteraren för synoden, ärkebiskop Lorenzo Baldisseri, deltog i tisdagens middag vid kardinalernas runda bord, meddelade Lombardi.

Arbetssätt och kompetens hos biskopssynoden, som ursprungligen inrättades utifrån kollegialitetstanken, har under senare tid alltmer tydligt efterfrågats och den nye påven lägger största vikt vid kollegialiteten. Eftersom nästa synod äger rum redan 2015 och nedräkningen för förberedelserna snart måste börja står detta tema i förgrunden för överläggningarna, som pågår till torsdag. Redan nästa vecka måste temat för nästa biskopssynod skickas vidare till världskyrkan för noggrann förberedelse, enligt Lombardi.

I Vatikanen hette det på onsdagen att kardinalsrådet uppenbarligen hade samtalat om kompetensen för synoden, som hittills uteslutande varit ett rådgivande organ utan beslutande befogenhet. Dessutom ska man ha samrått om möjligheterna av ett effektivare arbete och av ett mer direkt utbyte i stället för det hittillsvarande uppradandet av monologer efter varandra.

Den nya mötesplatsen Santa Marta

Efter det konstituerande mötet i den tidigare påvliga våningens privatbibliotek flyttade Franciskus och hans rådgivare på måndagsmorgonen till Vatikanens gästhem Santa Marta. Detta är bekvämare, i synnerhet som Franciskus liksom även hans åtta kardinaler bor och intar sina måltider där, enligt Lombardi. Arbetet är intensivt, koncentrat och hjärtligt.

Var och en av de tre arbetsdagarna har inletts med en tidig mässa i gästhusets kapell, därefter har man sammanträtt från kl. 9 till kl. 12.30 och sedan åter från kl. 16 till kl. 19. Endast på onsdagsmorgonen avvek påven för att hålla sin generalaudiens för tiotusentals troende på Petersplatsen.

I sin första sittning lät den rådgivande gruppen de organisatoriska och ämnesmässiga frågorna bli föremål för en teologisk reflexion över kyrkans väsen utifrån uttalandena av Andra Vatikankonciliet (1962–1965). Det handlade om mission och kyrkans uppdrag, om förhållandet mellan den universella kyrkan och lokalkyrkorna, om gemenskap och deltagande, om kollegialitet. Vidare talade man om ”de fattigas kyrka” och om lekfolkets roll, om de kyrkliga institutionernas tjänande karaktär och ansvaret för det gemensamma bästa.

Rådsmedlemmarna är inte ”kontintal-delegerade”

Den andra dagen tog så kardinalerna upp de egentliga frågorna för kuriereformen – hur ska myndigheterna vara uppbyggda och struktererade, hur är dikasteriernas [departementens] förhållande till påven, hur förhåller de sig till varandra, hur bör statssekretariatet fungera? Detta är en vidare frågeställning, till vilken som väntat många förslag och impulser från världskyrkan har kommit in, betonade Lombardi. Därför behöver det nya kardinalsrådet mycket tid. Det kommer säkert inte att fattas några beslut under denna första samtalsrunda.

Det nya rådets medlemmar är inte några ”kontintal-delegerade” undan de är erfarna biskopar från betydande stift, som är väl insatta i den universella kyrkans frågor, klargjorde Lombardi. Dessa personer har påvens stora förtroende och uppskattning, de är ”visa” och befinner sig på samma våglängd.

Kathpress 2013-10-02

Läs mer från Vatican Insider här