Lutherska ordinariat möjliga enligt kardinal Koch

Ordföranden för Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, kardinal Kurt Koch, sade att upprättandet av nya ordinariat möjligen skulle kunna inrättas för katolskt sinnade lutheraner såsom det hade gjorts för missnöjda anglikaner, om de så önskar.

I en intervju med den Rom-baserade nyhetsbyrån Zenit tillfrågades kardinalen om en lösning som liknar påven Benedictus XVI:s apostoliska konstitution Anglicanorum coetibus – som banade väg för inrättandet av ordinariat  för anglikaner – vore möjlig för de evangeliskt-lutherska?

Kardinal Koch svarade att ”Anglicanorum coetibus var inte ett initiativ av Rom, det kom från den anglikanska kyrkan/…/Om liknande önskningar uttrycks av lutheraner, då kommer vi att behöva fundera på det. Dock måste initiativet komma från lutheranerna.”

The Tablet 2012-11-01