Macron och påven vill stärka stödet för kristna i Mellanöstern

Sedan 1500-talet har Frankrike särskilda band till Österns kyrkor – historikern Charles Personnaz tar på franska statschefens uppdrag fram en utredning om att förbättra stödet till de kristna i Mellanöstern.

Situationen för de kristna i Mellanöstern var ett huvudämne, då påven Franciskus på tisdagen den 26 juni mötte den franske presidenten Emmanuel Macron, detta enligt representanter för franska massmedier. Macron fortsatte därmed en tradition, som går tillbaka till 1500-talet. Då bildade Frans I en allians med sultan Suleyman, mot kejsar Karl V. Därvid erkändes Frankrike som ”skyddsmakt för de kristna i det heliga landet”, som på den tiden även omfattade de syriska områdena.

Redan den 25 september förra året visade Macron tydligt sitt intresse för de kristna i Mellanöstern. Det skedde i samband med att den storartade utställningen Österns kristna – 2 000 års historia. invigdes på det parisiska Institut du Monde Arabe [ett kulturhus i Paris med inriktning på arabvärlden, länk här, övers. anm.], och Macron talade, jämte den libanesiske presidenten Michel Aoun. På utställningen, som hade utformats i samarbete med Œuvre d’Orient [fransk katolsk organisation, inriktad på stöd till kristna i Mellanöstern, länk här, övers. anm.], kunde man se unika skatter ur Mellanösterns kristnas kulturella och andliga arv. Det ytterst framgångsrika initiativet visade på de kristnas avgörande roll när det gäller Mellanösterns politiska, kulturella, sociala och religiösa utveckling. Macron betonade då att Frankrike har en ”lång historia gemensam med Österns kristna”; de kristnas närvaro i Mellanöstern är ett ”oskattbart vittnesbörd om samexistens mellan olika religioner”.

Redan omedelbart före mötet mellan påven och den franske presidenten meddelade kardinalstatssekreteraren Pietro Parolin att beskyddet av de kristna i Mellanöstern alltid är ett viktigt ämne i ”alla samtal med politiska företrädare”.  Och så skulle fallet också vara i mötet med Macron, och desto mera ”med tanke på Frankrikes roll i Mellanöstern”, sade kardinalen på måndagen då ett seminarium om religionsfrihet avslutades.

Det ”särskilda band”, som knöts mellan Frankrike och Österns kristna, då föredraget mellan Frans I och Suleyman slöts år 1535, har överlevt alla historiens växlingar. När förföljelserna av de kristna i Syrien och Irak ökade i snabb takt från år 2014, i samband med IS-terroristernas framfart, förnyade de franska myndigheterna sitt engagemang för de kristna samfunden i Mellanöstern. Till exempel startades i juli 2014 i den franska Nationalförsamlingen en studiegrupp rörande situationen för Österns kristna. År 2015 gav Paris insatsen till skydd för de kristna i Mellanöstern internationella dimensioner. På Frankrikes initiativ diskuterades i FN:s säkerhetsråd, den 27 mars 2015, ödet för Mellanösterns kristna. Detta var en förstagångshändelse i världsorganisationens historia.

President Macron har nyligen uppdragit åt Charles Personnaz, som är historiker, museiman och medarbetare i Œuvre d’Orient, att göra en utredning över hur Paris bättre kan stödja de kristna samfunden i Mellanöstern, framför allt med hänsyn till utbildningsväsendet. Personnaz skall lägga fram denna utredning senast i oktober.

Kathpress 2018-06-27