Malaysia: protest mot lag som begränsar mötes- och religionsfrihet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En förbund bestående av religiösa minoriteter från olika religioner ställer sig kritiska till ett lagförslag som skärper kontrollen av fridfulla offentliga sammankomster på Malaysia. Man vill att lagförslaget dras tillbaka. Det malaysiska rådgivande organet för buddhismen, kristendomen, hinduismen, sikhismen och taoismen gjorde i ett uttalande av den 2 december gällande, att Proposition om fridfulla sammankomster 2011: ”definitivt ger polisen och inrikesministeriet mer makt och är restriktivt, förtryckande och går emot mötesfriheten och religionsfriheten”. Förbundet ”är särskild oroad över att propositionen anger precis vilka platser där offentliga sammankomster inte tillåts äga rum, och dessa inkluderar gudstjänstlokaler”.

Det inter-religiöst sammansatta förbundet är framförallt bekymrat över att det man betraktar som regeringens strävan att förhindra protester. I uttalandet heter det vidare att propositionen ger polisen makt ”att införa restriktioner och sätta villkor för samlingar, inklusive längden på evenemangen och formerna för deltagarnas uppträdande. Med hänvisning till den kulturella och religiösa miljön kan polisen också vägra att folk samlas.” ”Medan regeringar över hela världen banar vägen för demokratiska processer, tycks vi vrida tillbaka utvecklingen”, heter det.

Propositionen lades fram i underhuset i parlamentet i Malaysia den 27 november och ska behandlas av senaten den 7 december. Omfattande protester har yttrats. Förbundet har anmodat alla religiösa ledare till bön varje fredag, så att regeringen drar tillbaka den föreslagna lagen.

Ucanews 2011-12-05

 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En förbund bestående av religiösa minoriteter från olika religioner ställer sig kritiska till ett lagförslag som skärper kontrollen av fridfulla offentliga sammankomster på Malaysia. Man vill att lagförslaget dras tillbaka. Det malaysiska rådgivande organet för buddhismen, kristendomen, hinduismen, sikhismen och taoismen gjorde i ett uttalande av den 2 december gällande, att Proposition om fridfulla sammankomster 2011: ”definitivt ger polisen och inrikesministeriet mer makt och är restriktivt, förtryckande och går emot mötesfriheten och religionsfriheten”. Förbundet ”är särskild oroad över att propositionen anger precis vilka platser där offentliga sammankomster inte tillåts äga rum, och dessa inkluderar gudstjänstlokaler”.

Det inter-religiöst sammansatta förbundet är framförallt bekymrat över att det man betraktar som regeringens strävan att förhindra protester. I uttalandet heter det vidare att propositionen ger polisen makt ”att införa restriktioner och sätta villkor för samlingar, inklusive längden på evenemangen och formerna för deltagarnas uppträdande. Med hänvisning till den kulturella och religiösa miljön kan polisen också vägra att folk samlas.” ”Medan regeringar över hela världen banar vägen för demokratiska processer, tycks vi vrida tillbaka utvecklingen”, heter det.

Propositionen lades fram i underhuset i parlamentet i Malaysia den 27 november och ska behandlas av senaten den 7 december. Omfattande protester har yttrats. Förbundet har anmodat alla religiösa ledare till bön varje fredag, så att regeringen drar tillbaka den föreslagna lagen.

Ucanews 2011-12-05