Människor och tro om orientaliska katoliker

Livsåskådningsprogrammet ”Människor och tro” i Sveriges Radio har gjort ett reportage om orientaliska katoliker under rubriken ”Växtvärk för den katolska kyrkan i Sverige”. Lyssna på programmet via länken här

Programmet beskrivs så här:

Kyrkan kan vara en trygg punkt, men också en förvirrande kontrast till de normer unga katoliker möter när de växer upp i det sekulära, svenska samhället. Vilken roll spelar den katolska församlingen för nyanlända i Sverige och vilka frågor väcks i mötet med det nya hemlandets icke-religiösa kultur? Hör Stephanie och Maria, två unga katolska tjejer från Irak, berätta om sina erfarenheter.

Vi gör ett nerslag i Södertälje där de orientalisk-katolska missionerna har vuxit så mycket att det är trångt om platsen kyrkans lokaler. Samtidigt byggdes en ny kyrka 2017 där den kaldeisk-katolska missionen nu driver sin egen verksamhet. Vi hör fader Simon Petrus Semaan, kyrkoherde i Södertälje med ett speciellt ansvar för de nya katolska församlingarna från Mellanöstern och Biskop Saad Sirop Hanna från den kaldeiska missionen.

I studion finns programledare Åsa Furuhagen tillsammans med Svante Lundgren docent i religionshistoria vid Lunds Universitet och Helena D´Arcy redaktör för Katolskt magasin.

Red. 2020-12-03