Manusstopp

Datum för manusstopp under 2023

Nummer 1   5 januari
Nummer 2   10 februari
Nummer 3   17 mars
Nummer 4   21 april
Nummer 5     2 juni
Nummer 6   18 augusti
Nummer 7     6 oktober
Nummer 8   17 november

Manus ska vara redaktionen till handa senast klockan 15.00, om inte annat överenskommits.

Artikelmanus tas emot löpande. Manus som är inskickat senast fredag klockan 15.00 behandlas som regel nästkommande måndag.