Marx motsätter sig planer på minimilön

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledaren för kommissionen som representerar katolska biskopar från EU, kardinal Reinhard Marx, har kritiserat planerna på en minimilön i sitt hemland Tyskland och varnade för att en skatt på förmögenhet skulle likna en ”klasskamp”.

”Varje reglering av inkomst utgör problem för ett fritt samhälle och bör betraktas enbart som en sista utväg”, säger kardinal Reinhard Marx i München-Freising, ordförande i det Bryssel-baserade COMECE, som hjälper till att definiera kyrkans syn på ekonomiska och sociala frågor i Europa.

”Minimilön innebär en kapitulation av den sociala marknadsekonomin, där båda parterna av ett kollektivavtal ansvarar för att fastställa en rimlig ersättning.”

Förbundskansler Angela Merkel tillkännagav i april planer på ett ”justerbart och differentierat” lägsta timarvode på  7,79 eoro (67 kronor) i Tysklands västra delstater.

The Tablet 2012-10-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledaren för kommissionen som representerar katolska biskopar från EU, kardinal Reinhard Marx, har kritiserat planerna på en minimilön i sitt hemland Tyskland och varnade för att en skatt på förmögenhet skulle likna en ”klasskamp”.

”Varje reglering av inkomst utgör problem för ett fritt samhälle och bör betraktas enbart som en sista utväg”, säger kardinal Reinhard Marx i München-Freising, ordförande i det Bryssel-baserade COMECE, som hjälper till att definiera kyrkans syn på ekonomiska och sociala frågor i Europa.

”Minimilön innebär en kapitulation av den sociala marknadsekonomin, där båda parterna av ett kollektivavtal ansvarar för att fastställa en rimlig ersättning.”

Förbundskansler Angela Merkel tillkännagav i april planer på ett ”justerbart och differentierat” lägsta timarvode på  7,79 eoro (67 kronor) i Tysklands västra delstater.

The Tablet 2012-10-10